Warszawa, dnia 28 marca 2014 roku

Oświadczenie

My niżej podpisani, oświadczamy, iż wspólnie postanowiliśmy nie kontynuować toczącego się sporu sądowego. Strony wycofały się ze stwierdzeń, które mogłyby być odbierane jako naruszenie godności bądź jako zarzuty naruszania prawa, uzyskiwania osobistych korzyści majątkowych lub korzyści przez uczestników rynku czy też braku integralności zawodowej.

Dział: Blogi

W nawiązaniu do informacji Centrum Cyfrowego o pierwszej rozprawie z powództwa Igora Ostrowskiego i Alka Tarkowskiego przeciwko Maciejowi Strzemboszowi i Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych, a także komentarza do tej rozprawy autorstwa Panów Powodów udostępnionego na stronie Centrum Cyfrowego pod linkiem http://centrumcyfrowe.pl/po-pierwszej-rozparwie-o-pomowienie-zalozycieli-centrum-przez-macieja-strzembosza/ pragnę wyrazić pogląd, że komentarz Panów Powodów, tak jak duża część ich działań na rzecz fałszywie rozumianego otwarcia zasobów internetowych, nakierowany jest nie tylko na informację i wyrażenie opinii, ale stanowi też działanie socjotechniczne wybiórczo traktujące fakty -  po to, aby sformułować dla obu Panów wygodne, a niesłuszne według mojego przekonania tezy.

Dział: Blogi

Kreatywna Polska - komunikat prasowy 12.01.2014

8 stycznia 2013 r. odbyła się przed Sądem Okręgowym w Warszawie XXIV Wydział - Cywilny pierwsza rozprawa z powództwa Igora Ostrowskiego i Alka Tarkowskiego przeciwko Maciejowi Strzemboszowi i Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych. Pozew dotyczy ochrony dóbr osobistych, których Maciej Strzembosz i Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych mieli się dopuścić poprzez określanie Aleksandra Tarkowskiego „ideologiem złodziejstwa w sieci”, a Igora Ostrowskiego „lobbystą Google”.

Dział: Serwis opinii

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych Stowarzyszenie Filmowców Polskich Polska Izba Książki Legalna Kultura Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska

Jesteś tutaj: Start Wyświetlenie artykułów z etykietą: Proces Tarkowski i Ostrowski kontra KIPA i Strzembosz