Muzeum Sztuki Nowoczesnej - jedna z najważniejszych dla kultury inwestycji w stolicy, uzyskało prawomocną zgodę na budowę. Drugi z budynków, TR Warszawa wciąż czeka na wyjaśnienie kwestii spornej działki. Gmach muzeum powinien być gotowy do 2021 roku.

W sprawie projektu założeń projektu ustawy o otwartych zasobach publicznych prawdopodobnie już wszystko zostało napisane i powiedziane. Złożone Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji opinie kilkudziesięciu podmiotów zainteresowanych problemem prezentują wyczerpująco wszelkie wątpliwe kwestie i pozwalają, przynajmniej moim zdaniem, wyrobić sobie przez właściwego ministra zdanie o wadliwości tego projektu. Dalsze dyskusje, polemiki, publikacje powielają, w formie publicystycznej, wcześniej przedstawione eksperckie uwagi. Podsumowując minioną dyskusję, można zauważyć kilka podstawowych problemów tak założeń, jak i toczącej się debaty.

Dział: Stanowiska

Prezentujemy opinię Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych z dnia 30.01.2013  przedstawioną w konsultacjach społecznych do projektu założeń projektu ustawy o otwartych zasobach publicznych. Opinia wraz z załącznikiem uwag do testu regulacyjnego - w ramach konsultacji społecznych - została wysłana do wiadomości Michała Boniego (MAiC), Bogdana Zdrojewskiego (MKiDN), Jana Dworaka (KRRiT).

Dział: Stanowiska
poniedziałek, 16 wrzesień 2013 21:37

Otwarta debata nad otwartymi zasobami

„Nawet w raju niektóre sposoby wykorzystania jabłek miały swoją cenę”. Ironiczny komentarz, jaki podczas ostatniej „Debaty pod Królami” (poniedziałek 4 lutego) wygłosił Karol Kościński, dyrektor Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów MKiDN nawiązywał bezpośrednio do bałamutnej animacji promującej pomysł otwarcia zasobów publicznych kultury, którą Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zamieściło na swej stronie internetowej.

Propozycja kolejnej ustawy uderzającej w twórców wzbudziła niemałe poruszenie i zmobilizowała środowisko. Nic dziwnego zatem, że debacie zorganizowanej przez Stowarzyszenie przysłuchiwało się niemal stu gości – kompozytorów, librecistów, autorów prac wizualnych, pisarzy, także członków innych stowarzyszeń, studentów wydziałów prawa, dziennikarzy.

Dział: Prasa

Twórcy mają wpisaną spontaniczność w geny. Trudno jednak histerią nazwać negatywną ocenę założeń projektu ustawy o otwartych zasobach publicznych, wyrażoną jednocześnie przez związki twórcze, izby gospodarcze przemysłów kultury, instytucje kultury, przedsiębiorców kultury, organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, wybitnych prawników, informatyków, a także przez dużą grupę najznamienitszych polskich twórców, artystów wykonawców, producentów. Ocenę wyrażoną w merytorycznych odpowiedziach przekazanych na adres Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w większości przypadków konsultowaną z ekspertami.

Dział: Stanowiska

Prezentujemy stanowisko Izby Wydawców Prasy i Stowarzyszenia Wydawców REPROPOL z dnia 30.04.2013 wobec zaproponowanych przez MKiDN regulacji prawnych do projektu założeń do ustawy o dziełach osieroconych oraz dziełach niedostępnych w handlu.

Dział: Stanowiska

Prezentujemy stanowisko Izby Wydawców Prasy i Stowarzyszenia Wydawców REPROPOL z dnia 18.01.2013 r. w sprawie projektu założeń do ustawy o otwartych zasobach przedłożonego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Dział: Stanowiska

W gorącej dyskusji wokół prawa autorskiego toczącej się nie tylko w Polsce i w Unii Europejskiej, nikt nie podważa tezy, że rozwój kultury, nauki i edukacji jest możliwy tylko w warunkach poszanowania własności intelektualnej i z zachowaniem wolnej konkurencji na rynku. Twórca ma – i powinien mieć – pełne prawo do rozporządzania swoim dziełem. Nie można pozbawiać go ani ograniczać jego możliwości wynagradzania za pracę twórczą. Nie można także ograniczać jego decyzji o udostępnieniu dzieła za darmo. Decyzja taka musi być decyzją wolną i niezależną. To fundament innowacji, kreacji i rozwoju każdego społeczeństwa.

Dział: Stanowiska

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych Stowarzyszenie Filmowców Polskich Polska Izba Książki Legalna Kultura Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska

Jesteś tutaj: Start Wyświetlenie artykułów z etykietą: domena publiczna