Jesteś tutaj: Start Dla ciekawych Niezbędnik

Ogólne zasady i wymagania obowiązujące naukowców

Europejska Karta Naukowca ustanawia ogólne zasady i wymagania określające role, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników naukowych, a także ich pracodawców i/lub grantodawców. Karta skierowana jest do wszystkich naukowców w Unii Europejskiej na wszystkich etapach kariery naukowej i obejmuje swoim zakresem wszystkie dziedziny badań naukowych w sektorze państwowym i prywatnym. Prezentujemy fragment Zalecenia Komisji Europejskiej dotyczącego Karty oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Czytaj dalej

Jak napisać wniosek o finansowanie badań naukowych

Rada Młodych Naukowców wydała w 2013 r. elektroniczny poradnik "Jak napisać wniosek o finansowanie badań naukowych" prezentujący metody działania w rozmaitych procedurach konkursowych. Autorami publikacji są: dr Piotr Bajor, dr hab. Jakub Fichna, dr Marcin Grabowski, dr Bartłomiej Lis, dr hab. Michał Matuszewski (prof. nadzw.) oraz dr hab. Piotr Oprocha (prof. nadzw.). Poradnik jest bardzo przejrzysty, napisany przystępnym językiem, a jego twórcy opisują zarówno wszystkie etapy przygotowawcze do opracownia wniosków (w tym dobór literatury, plan pracy czy dokładny opis metodologii badań), zwracają uwagę na najważniejsze elementy wniosków o granty, ale podają także to, czego nie należy ujmować w składanych formularzach.

Czytaj dalej

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych Stowarzyszenie Filmowców Polskich Polska Izba Książki Legalna Kultura Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska

Jesteś tutaj: Start Dla ciekawych Niezbędnik