Jesteś tutaj: Start Dla ciekawych Niezbędnik Jak napisać wniosek o finansowanie badań naukowych

Jak napisać wniosek o finansowanie badań naukowych

Rada Młodych Naukowców wydała w 2013 r. elektroniczny poradnik "Jak napisać wniosek o finansowanie badań naukowych" prezentujący metody działania w rozmaitych procedurach konkursowych. Autorami publikacji są: dr Piotr Bajor, dr hab. Jakub Fichna, dr Marcin Grabowski, dr Bartłomiej Lis, dr hab. Michał Matuszewski (prof. nadzw.) oraz dr hab. Piotr Oprocha (prof. nadzw.). Poradnik jest bardzo przejrzysty, napisany przystępnym językiem, a jego twórcy opisują zarówno wszystkie etapy przygotowawcze do opracownia wniosków (w tym dobór literatury, plan pracy czy dokładny opis metodologii badań), zwracają uwagę na najważniejsze elementy wniosków o granty, ale podają także to, czego nie należy ujmować w składanych formularzach.

Rada zwraca szczególną uwagę na staranność przygotowań, logikę i przyjrzystość zapisów we wnioskach, pracę zespołową. W podsumowaniu przewodnika zaznacza, że warto wskazać na ewentualne problemy, które mogą się pojawiać w trakcie realizacji projektu. Ponadto słusznie zwraca uwagę na często nierozumiany aspekt, że brak pozytywnych wyników badań nie zawsze dyskwalifikuje proces badawczy, bowiem negatywna weryfikacja hipotezy także może skutkować ciekawymi publikacjami i być znaczącym wkładem w naukę.

Rada Młodych Naukowców jest organem doradczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Do pobrania: Poradnik Rady Młodych Naukowców

Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons
– Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL).
Więcej o licencji: tutaj.
Autorami publikacji są:
dr Piotr Bajor, dr hab. Jakub Fichna,
dr Marcin Grabowski, dr Bartłomiej Lis,
dr hab. Michał Matuszewski, prof. nadzw.,
dr hab. Piotr Oprocha, prof. nadzw.

 

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych Stowarzyszenie Filmowców Polskich Polska Izba Książki Legalna Kultura Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska

Jesteś tutaj: Start Dla ciekawych Niezbędnik Jak napisać wniosek o finansowanie badań naukowych