Jesteś tutaj: Start Dla ciekawych Nie daj się w sieci Film Sharing, czyli dzielenie sygnału telewizyjnego, to najważniejszy aspekt piractwa telewizyjnego

Gdy jesteś twórcą...

Sharing, czyli dzielenie sygnału telewizyjnego, to najważniejszy aspekt piractwa telewizyjnego

Kradzież sygnału telewizyjnego, nazywana potocznie piractwem telewizyjnym, jest przestępstwem, polegającym na przywłaszczeniu cudzej własności, w tym przypadku intelektualnej, czyli takiej, która powinna być szczególnie chroniona i szanowana.

Przypadki kradzieży mają miejsce zarówno na zasobach sieci telewizji kablowych, jak i satelitarnych platform cyfrowych. Jest to proceder występujący nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach. Jego konsekwencje są znaczące - piractwo narusza prawa producentów programów i dystrybutorów sygnału, prawa twórców programów, a także legalnych odbiorców usług telewizyjnych i przynosi szkody Skarbowi Państwa.

Prowadząc walkę z piractwem, operatorzy satelitarni i kablowi udoskonalają sprzęt i tworzą kolejne bariery technologiczne, mające na celu uniemożliwienie nielegalnego odbioru. Spotykają się z takimi procederami jak: modyfikacje kart, przeprogramowywanie dekoderów, używanie kart pirackich czy stosowanie modułów dostępu. Miejsca, w których dokonywany jest obrót urządzeniami niedozwolonymi oraz świadczone są niedozwolone usługi, to przede wszystkim strony i fora internetowe, a także bazary, giełdy i ogłoszenia prasowe. Warto jednak podkreślić, że obecnie największym wyzwaniem jest dzielenie sygnału telewizyjnego, tzw. sharing.

Kradzież sygnału telewizyjnego jest karana przez prawo. Podstawą ścigania jest ustawa z dnia 5 lipca 2002 roku o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną, opartych lub polegających na dostępie warunkowym oraz prawo autorskie. Prowadzone działania, mające na celu coraz skuteczniejszą ochronę dóbr intelektualnych, przynoszą zauważalne rezultaty i coraz większą świadomość szkodliwości piractwa. Nadal jednak pozostaje w tej sferze wiele do zrobienia.

Ograniczenie zjawiska kradzieży własności intelektualnej wymaga spełnienia kilku warunków:

- Spójnej strategii walki z kradzieżą własności intelektualnej
- Współpracy pomiędzy sektorem państwowym i prywatnym
- Konsekwentnych działań właścicieli praw i organów ścigania - zarówno policji, prokuratury, jak i sądownictwa
- Zmiana nastawienia społeczeństwa do problemu piractwa.

***

Walka z piractwem telewizyjnym jest celem powstałego w 2002 roku Stowarzyszenia Dystrybutorów Programów Telewizyjnych SYGNAŁ, które propaguje konieczność poszanowania własności intelektualnej i realizuje działania na rzecz przeciwdziałania kradzieży sygnału.

Źródło: SDPT Sygnał, czerwiec 2013 r.
Tytuł, wyróżnienia, redakcja tekstu: Kreatywnapolska.pl
Przedruk za zgodą: SDPT Sygnał

Dowiedz się więcej:

Własność w Internecie. Polskie i międzynarodowe doświadczenie w walce z piractwem telewizyjnym

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych Stowarzyszenie Filmowców Polskich Polska Izba Książki Legalna Kultura Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska

Jesteś tutaj: Start Dla ciekawych Nie daj się w sieci Film Sharing, czyli dzielenie sygnału telewizyjnego, to najważniejszy aspekt piractwa telewizyjnego