Jesteś tutaj: Start Dla ciekawych Nie daj się w sieci Książki

Gdy jesteś twórcą...

Czytam legalnie. Jak edukować o prawach autorskich?

Wzmożenie ochrony prawnoautorskiej nastąpiło wraz z transformacją gospodarczą w Polsce. Poza specjalistami, nikt wówczas nie znał i nie rozumiał idei ochrony praw autorskich. Przez dziesięciolecia utrwaliły się nawyki kopiowania utworów (z powodu ich niedostępności, bo rozwój rynku wydawniczego uzależniony był od przydziału papieru).

Czytaj dalej

Dziedzictwo kulturowe w cyfrowej rzeczywistości

Instytucje kulturalne, między innymi biblioteki oraz muzea, których głównym zadaniem jest przechowywanie i udostępnianie dóbr kultury i sztuki, coraz częściej wykorzystują możliwości, jakie daje cyfrowy świat. Skanowanie i publiczne udostępnianie w sieci utworów tekstowych i graficznych, między innymi książek, map, dzieł sztuki, jest kwestią szeroko omawianą przez różne gremia, wymaga dalszych analiz, konsultacji oraz wypracowania wspólnego stanowiska.

Czytaj dalej

Książka out-of-commerce - krajowe i europejskie procesy digitalizacyjne

Status out-of-commerce książki oznacza, iż jest ona wciąż objęta ochroną prawnoautorską, jednak nie jest dostępna w obrocie handlowym, ponieważ autor czy wydawca zdecydowali się nie wydawać nowych jej edycji lub też nie sprzedawać jej za pośrednictwem kanałów dystrybucyjnych (chociaż zapewniają ich dostępność np. w formie cyfrowej czy też jako print on demand). O ile w poprzednich latach takie książki oznaczano mianem out-of-print, o tyle obecnie, w związku z rozwojem sprzedaży elektronicznych wydań książek, pojęcie to nie do końca odpowiada rzeczywistości, ponieważ dany e-book będzie miał status in-commerce, nawet jeżeli będzie dostępny tylko w elektronicznej, a nie drukowanej (in-print) formie. Ponieważ z drugiej strony biblioteki są zainteresowane ich digitalizacją i udostępnianiem w Internecie, to jednak nie nabywają one praw autorskich do książek znajdujących się w ich zbiorach i muszą zwrócić się do posiadaczy praw autorskich – autorów i/lub wydawców – o zgodę na digitalizację publikacji mających status out-of-commerce i ich udostępnienie w sieci.

Czytaj dalej

Zastosowanie nowego standardu ISTC

Stowarzyszenie Autorów i Wydawców „Polska Książka” jako jedna z dwunastu licencjonowanych agencji rejestracyjnych ISTC (International Standard Text Code) na świecie rozpoczęło rejestrację utworów wyrażonych w formie tekstu (drukowanego i elektronicznego) oraz nadawanie numerów ISTC. System ISTC jest jednym z najnowocześniejszych standardów identyfikacyjnych ISO, który pozwala na zidentyfikowanie i odróżnienie utworu od innych, a także umożliwia pogrupowanie numerów ISBN przypisanych do tego samego tekstu, co jest szczególnie przydatne podczas wyszukiwania i przeprowadzania analiz sprzedaży czy wypożyczeń danego utworu. Dzięki standardowi ISTC można bowiem opierać się nie na poszczególnych wydaniach utworu, ale na tekście, który stanowi podstawę owych wydań.

Czytaj dalej

Legalny wyścig z czasem. Prawo autorskie na co dzień

Prawo autorskie jest podstawą działalności SAiW „Polska Książka” – w jego ramach funkcjonujemy i na nim się opieramy, podejmując działania na rzecz wydawców. Ochrona praw autorskich, a także upowszechnianie wiedzy o tej dziedzinie prawa, znajdują się wśród celów statutowych Stowarzyszenia, a więc stanowią, rzec by można, naszą rację bytu. Już od dłuższego czasu bacznie śledzimy zmiany w Europie i na świecie w dziedzinach kluczowych dla OZZ i dla reprezentowanych przez OZZ posiadaczy praw autorskich. Oczywiście, główną areną debaty są instytucje Unii Europejskiej, gdzie dyskutowany jest obecnie przyszły kształt prawa autorskiego – rewizji poddawane są dotychczasowe przepisy i zarazem tworzone są nowe, z których niektóre właśnie zaczynają obowiązywać.

Czytaj dalej

Prawo własności intelektualnej, prawo autorskie to warunek innowacyjności i rozwoju kultury

Dyskusja o prawie jest potrzebna zawsze, kiedy następują istotne zmiany społeczne lub gospodarcze. Od początku swego powstania prawo autorskie podlegało zmianom dostosowującym je do zmieniającej się rzeczywistości. Zmiany te nie przychodzą szybko, gdyż prawo zawsze wykształca się z pewnym opóźnieniem wobec form działania, które ma regulować. W dzisiejszych czasach dochodzi dodatkowo aspekt umiejscowienia prawa własności intelektualnej w umowach międzynarodowych.

Czytaj dalej

KIERUNKI I FORMY TRANSFORMACJI CZYTELNICTWA


CBOS-01CBOS-02

 

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych Stowarzyszenie Filmowców Polskich Polska Izba Książki Legalna Kultura Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska