Jesteś tutaj: Start Dla ciekawych Niezbędnik Stworzyłem utwór i co dalej?

Czemu służy prawo autorskie i co oznacza dozwolony użytek? (fragment)

W gorącej dyskusji wokół prawa autorskiego toczącej się nie tylko w Polsce i w Unii Europejskiej, nikt nie podważa tezy, że rozwój kultury, nauki i edukacji jest możliwy tylko w warunkach poszanowania własności intelektualnej i z zachowaniem wolnej konkurencji na rynku. Twórca ma – i powinien mieć – pełne prawo do rozporządzania swoim dziełem. Nie można pozbawiać go ani ograniczać jego możliwości wynagradzania za pracę twórczą. Nie można także ograniczać jego decyzji o udostępnieniu dzieła za darmo.  Decyzja taka musi być decyzją wolną i niezależną. To fundament innowacji, kreacji i rozwoju każdego społeczeństwa. (...)

Czytaj dalej

Tantiemy autorskie za koncerty twórców – wykonawców

Od kilkudziesięciu lat jestem nie tylko twórcą muzyki, lecz również jej koncertującym wykonawcą. Podczas działalności koncertowej wielokrotnie spotykałem się z różnymi propozycjami rozwiązań dotyczących należnych tantiem autorskich. Organizatorzy najczęściej proponują muzykom podpisanie jednorazowego zrzeczenia się praw autorskich. Sprawa stawiana jest jasno: „Albo zagracie bez tantiem, albo nie zagracie"! Gdy ten szantaż nie poskutkuje i jednak zagracie, zleceniodawca poinformuje was, że zagraliście w tym miejscu ostatni raz.

Czytaj dalej

Złudna wolność w Internecie

Niedawna rocznica protestów w sprawie ACTA skłoniła mnie do podzielenia się kilkoma refleksjami na temat Internetu i jego wpływu na społeczeństwo oraz otaczającą nas rzeczywistość.

Nikt nie ma wątpliwości, że Internet zmienił świat. Szybko się do tych zmian przyzwyczailiśmy i tylko spoglądając wstecz, możemy uzmysłowić sobie, jak bardzo przeobraził się nie tylko świat wokół nas, ale też my sami, a także łączące nas relacje. W historii ludzkości podobnie ważnych momentów nie było wiele. Chcąc przyjrzeć się bliżej jednemu z nich, postanowiłem sięgnąć do wydarzeń nie tak odległych w czasie jak pierwsze rozniecenie ognia, ale do ostatniego wielkiego przełomu w dziejach ludzkości przed wynalezieniem Internetu. Było nim zbudowanie pod koniec XIX stulecia pojazdu zwanego dziś autem.

Czytaj dalej

Wybrane prace naukowe dotyczące ochrony własności intelektualnej

Najlepsze prace naukowe w konkursie organizowanym w 2012 r. przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czytaj dalej

Upowszechnianie wiedzy o prawach autorskich przez UNESCO

Działania na rzecz podnoszenia świadomości w dziedzinie ochrony praw do własności intelektualnej podejmuje UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury), tworząc w różnych ośrodkach akademickich na świecie tematyczne Katedry.

Czytaj dalej

Prawie wszystko o Prawie Autorskim

Kreatywna Polska zaprasza do wysłuchania audycji z cyklu „MASZ PRAWO WIEDZIEĆ”

Prawie wszystko o Prawie Autorskim

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych Stowarzyszenie Filmowców Polskich Polska Izba Książki Legalna Kultura Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska

Jesteś tutaj: Start Dla ciekawych Niezbędnik Stworzyłem utwór i co dalej?