Jesteś tutaj: Start Dla ciekawych Serwis informacji Konkursy
data 30 wrzesień 2014 dział Konkursy

Rozpoczął się nabór zgłoszeń do Konkursu Naukowego E(x)plory 2015 organizowanego przez Fundację Zaawansowanych Technologii, a skierowanego do młodzieży w wieku 14-20 lat o różnorodnych zainteresowaniach naukowych. Najlepsze prace zostaną nagrodzone stypendiami naukowymi w wysokości 10 000 zł, 6000 zł i 3000 zł oraz możliwością reprezentowania Polski na prestiżowych zagranicznych konkursach naukowych w USA, Holandii, Belgii oraz Rumunii.

data 20 wrzesień 2014 dział Konkursy

Trwa Konkurs na najlepszą pracę doktorską i magisterską przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych zawartych w programach Statistica i Statistica Data Miner. Zgłoszenia można przysyłać do 1 grudnia 2014 r. Konkursowi towarzyszy publikacja „Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych”, zawierająca skróty wybranych prac. Publikacja może być uwzględniania w ocenie dorobku naukowego poszczególnych uczonych i jednostek naukowych.

data 26 sierpień 2014 dział Konkursy

Trwa 12. edycja konkursu na najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską, licencjacką lub inżynierską na temat własności intelektualnej ogłoszona przez Urząd Patentowy RP. Ideą konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej pracy naukowej na temat związany z ochroną własności intelektualnej, w tym również z zarządzaniem i marketingiem prawami własności intelektualnej lub oceną stanu techniki.

data 25 sierpień 2014 dział Konkursy

Instytut Adama Mickiewicza na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji gadżetów zainspirowanych dziełami sztuki utraconymi przez Polskę w czasie II wojny światowej. W konkursie mogą brać udział zarówno osoby indywidualne, jak i grupy projektowe. Najlepsze prace wybrane przez jury (przedstawiciele Instytutu Adama Mickiewicza, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz eksperci zewnętrzni) zostaną nagrodzone. Przygotowano dwie nagrody w wysokości 25 000 i 20 000 zł. Projekty można składać do 29 września 2014 roku.

data 12 czerwiec 2014 dział Konkursy

Medi@stery to ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę magisterską z wiedzy o mediach złożoną na kierunkach studiów dziennikarskich. Podejmowana przez autorów problematyka może dotyczyć wszystkich wchodzących w skład medioznawstwa subdyscyplin. Nabór wniosków trwa do 30 września 2014 r.

data 12 czerwiec 2014 dział Konkursy

Do 17 października 2014 r. można składać wnioski do konkursu Złoty Medal Chemii 2014, do którego zgłasza się prace licencjackie lub inżynierskie, obronione w roku akademickim 2013/14. Prace muszą obejmować swoją tematyką chemię lub jej związki z biologią lub fizyką. Organizatorem konkursu jest Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk oraz firma DuPont Poland. W puli nagród jest ponad 20 000 zł.

data 09 czerwiec 2014 dział Konkursy

Historycy mogą do 30 czerwca zgłaszać swoje książki do II edycji konkursu na najlepszą publikację ilustrującą historię polskiej dyplomacji i polskiej polityki zagranicznej.  Do konkursu można zgłaszać zarówno monografie naukowe, publikacje popularno-naukowe jak też edycje dokumentów źródłowych. Zgłaszane publikacje mogą dotyczyć wszystkich okresów historycznych – konkurs jest przewidziany dla historyków wszystkich epok (bez ograniczeń chronologicznych). Dla zwycięzcy konkursu przewidziano nagrodę w wysokości 15 tys. złotych.

data 12 maj 2014 dział Konkursy

Zespoły studenckie, które chcą wziąć udział w konkursie Global Management Challenge Poland 2014 mogą się zarejestrować do 20 października 2014 r. Zgłaszany zespół może składać się z 3-5 osób. Konkurs ma formę rozbudowanej symulacji biznesowej, uczestniczące w niej zespoły wcielają się w role zarządów przedsiębiorstw i rywalizują ze sobą na wirtualnym rynku.

data 02 maj 2014 dział Konkursy

Uczniowie warszawskich szkół i studenci warszawskich uczelni mogą ubiegać się o przyznanie im stypendium m. st. Warszawy im. Jana Pawła II. Wniosków nie mogą składać osoby, które uzyskały stopień magistra  i te, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

data 16 czerwiec 2013 dział Konkursy

Rozpoczął się konkurs na najciekawszy krótkometrażowy film zorganizowany z okazji 65. rocznicy istnienia Międzynarodowego Stowarzyszenia Wymian Studentów Uczelni Technicznych. Uczestniczące w nim wideo powinno zachęcać do zagranicznych praktyk, pokazywać znaczenie międzynarodowych kontaktów zawodowych lub odpowiadać na pytanie dlaczego określony kraj jest najlepszym na świecie miejscem odbywania praktyk w zawodach technicznych. Pokażmy, że tym krajem jest Polska!

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych Stowarzyszenie Filmowców Polskich Polska Izba Książki Legalna Kultura Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska