Jesteś tutaj: Start Dla ciekawych Serwis informacji Konkursy
data 05 luty 2016 dział Konkursy

Rozpoczął się otwarty konkurs „Genius Loci” na działania artystyczne prezentujące Lublin we Wrocławiu między 22-29 maja 2016 roku. Na projekty organizatorzy czekają do 29 lutego 2016 r. Konkurs został ogłoszony przez Koalicję Miast, które walczyły o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Jest zaproszeniem skierowanych do środowisk twórczych Lublina: artystów, kreatorów i animatorów kultury – aby każdy miał szansę zaistnieć we Wrocławiu, Europejskiej Stolicy Kultury.

data 01 luty 2016 dział Konkursy

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania wniosków o przyznanie nagród ministra za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej.

data 27 styczeń 2016 dział Konkursy

Do 1 kwietnia 2016 r. trwa nabór zgłoszeń do 6. edycji konkursu dla studentów zbadaj.to adresowanego do studentów wszystkich lat studiów I i II stopnia oraz studiów jednolitych, wszystkich kierunków oraz studentów studiów uzupełniających wszystkich kierunków w Polsce lub za granicą.

data 21 wrzesień 2015 dział Konkursy

Wydawnictwo Miejskie Posnania ogłasza 4. edycję konkursu na opowiadanie fantastyczne dziejące się w Poznaniu. W trzech poprzednich edycjach wzięło udział ponad pół tysiąca autorów. Dzięki temu wydano trzy antologie pokonkursowe ("Miasto wyobraźni"; "MIASTO DWA ZERO"; "Miejska paralaksa"), zawierające łącznie 30 opowiadań (nagrodzone i wyróżnione).

data 17 wrzesień 2015 dział Konkursy

Do 20 października 2015 r. można przesyłać zgłoszenia kandydatów do 11. edycji konkursu Popularyzator nauki, organizowanego przez serwis PAP - Nauka w Polsce i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem konkursu jest nagrodzenie osób i instytucji, które pomagają innym  bliżej poznać i lepiej zrozumieć zjawiska zachodzące wokół nas oraz przybliżają najnowsze wyniki badań naukowych.

data 15 wrzesień 2015 dział Konkursy

Stypendia w ramach programu Młoda Polska przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz. U. z 2012 r. poz. 612). Organizatorem konkursu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu którego czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury.

data 26 czerwiec 2015 dział Konkursy

Program Ambasadorów Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN jest skierowany do pedagogów i metodyków nauczania z całej Polski. Jego celem jest budowa ogólnopolskiej sieci współpracowników regionalnych – ekspertów, którzy będą reprezentować muzeum w swoim województwie oraz podejmować działania edukacyjne z zakresu historii i kultury polskich Żydów przy wsparciu merytorycznym naszej instytucji.

data 15 kwiecień 2015 dział Konkursy

Do 15 września 2015 r. można do Urzędu Patentowego RP zgłaszać propozycje w dwóch konkursach - do 3. edycji konkursu na informację medialną o ochronie własności przemysłowej oraz do 3. edycji konkursu na krótki film promujący ochronę własności intelektualnej.

data 06 styczeń 2015 dział Konkursy

Samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe mogą do 15 stycznia 2015 r. składać wnioski na "Ojczysty - dodaj do ulubionych" - program Narodowego Centrum Kultury wspierający projekty edukacyjno-animacyjne i popularyzujące wiedzę o języku polskim. Budżet całego programu wynosi 1 mln zł, a projekty można składać z budżetami od 10 do 75 tys. zł. Maksymalne dofinansowanie wynosić może 90% planowanego budżetu.

data 02 listopad 2014 dział Konkursy

Krajowa Rada Radców Prawnych ogłosiła 6. edycję Konkursu o Nagrodę Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych na pracę magisterską z zakresu wykonywania zawodu radcy prawnego, deontologii zawodowej, działalności samorządu radców prawnych, rynku usług prawniczych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, udziału profesjonalnego pełnomocnika w procesie karnym oraz ochrony praw człowieka w działalności radcy prawnego.

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych Stowarzyszenie Filmowców Polskich Polska Izba Książki Legalna Kultura Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska