Jesteś tutaj: Start Dla dociekliwych Serwis opinii

Stanowisko Stowarzyszenia Kreatywna Polska w sprawie ewentualnych uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: projekt nowelizacji) z dnia 19 sierpnia 2016 r.

 

Stanowisko Stowarzyszenia Kreatywna Polska: uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: projekt nowelizacji) z dnia 19 sierpnia 2016 r. 

 
Wysłane przez dział Stanowiska data 11 sierpień 2016

Prezentujemy stanowisko Stowarzyszenia Kreatywna Polska w konsultacjach dotyczących „Kierunków Działań Europejskich Ministra Cyfryzacji” z dnia 28 lipca 2016 r. złożone w Ministerstwie Cyfryzacji.

 
Wysłane przez dział Prasa data 03 sierpień 2016

Na swoim pierwszym posiedzeniu Rada Mediów Narodowych odwołała z funkcji prezesa TVP Jacka Kurskiego, który na tym stanowisku zasiadał od stycznia 2016 r. Był mianowany na podstawie tzw. małej nowelizacji ustawy medialnej.

 
Wysłane przez dział Prasa data 03 sierpień 2016

W serwisie ZASP (Związku Artystów Scen Polskich) ukazał się wywiad z Olgierdem Łukaszewiczem na temat zaplanowanych w dniach 27-28 sierpnia 2016 r. we Wrocławiu Europejskiego Forum ZASP. Rozmówca opowiada m.in. o przyświecającej mu idei. "Trzeba przywrócić możliwość podpisywania układów zbiorowych, które obowiązywałyby w teatrach całej Polski" - wyjaśnia.

 
Wysłane przez dział Blogi data 02 sierpień 2016

Do udziału w spotkaniu informacyjnym programu Kreatywna Europa, które odbędzie się 8 września 2016 r. w Warszawie zapraszani są przedstawiciele instytucji kultury oraz sektorów audiowizualnych i kreatywnych. Podczas spotkania zostaną przedstawione warunki, jakie należy spełnić, aby uzyskać dofinansowanie z komponentów Kultura i MEDIA, a zaproszeni realizatorzy projektów zaprezentują swoje działania i podzielą się doświadczeniami związanymi z uczestnictwem w programie. Będzie też czas na konsultacje projektów i spotkania branżowe.

 
Wysłane przez dział Prasa data 25 lipiec 2016

Walka z piractwem trwa. Na terenie Polski zatrzymano Artema Waulina, obywatela Ukrainy, który jest twórcą i właścicielem popularnego pirackiego serwisu internetowego KickassTorrents. Działalność serwisu, z tytułu łamania praw autorskich udostępnianych w nim filmów, seriali, gier wideo czy wideoklipów mogła narazić właścicieli praw z USA na straty rzędu 1 mld dolarów. 

 
Wysłane przez dział Prasa data 25 lipiec 2016

Press Club Polska proponuje zmiany w prawie prasowym w celu wzmocnienia ochrony prawnej dziennikarzy i pracowników mediów. Apel, który ma być złożony do prezydenta Andrzeja Dudy jest reakcją na ostatnie pobicia dziennikarzy w trakcie pełnienia przez nich obowiązków służbowych.

 
Wysłane przez dział Prasa data 24 lipiec 2016

Sejm i Senat wybrał nowy skład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Pozostałych dwóch członków KRRiT wskaże prezydent. Kadencja obecnej KRRiTV zakończy się 3 sierpnia 2016 r.

 
Wysłane przez dział Stanowiska data 17 lipiec 2016

Prezentujemy stanowisko Stowarzyszenia Kreatywna Polska w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej „Platformy internetowe i jednolity rynek cyfrowy. Szanse i wyzwania dla Europy” z dnia 6 lipca 2016 r. złożone do Ministerstwa Cyfryzacji.

 
Wysłane przez dział Stanowiska data 11 lipiec 2016

Publikujemy stanowisko Stowarzyszenia Kreatywna Polska w sprawie projektu nowelizacji dyrektywy 2010/13/UE o audiowizualnych usługach medialnych z dnia 1 lipca 2016 złożone do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Konsultacje nt. projektu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczególnych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury

 
Strona 1 z 11

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych Stowarzyszenie Filmowców Polskich Polska Izba Książki Legalna Kultura Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska

Jesteś tutaj: Start Dla dociekliwych Serwis opinii