Jesteś tutaj: Start Dla dociekliwych Serwis opinii Blogi
    Serwis opinii
Wysłane przez data 07 kwiecień 2015 dział Blogi

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało o zakończeniu konsultacji publicznych dotyczących Projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.

    Izba Wydawców Prasy
Wysłane przez data 20 styczeń 2015 dział Blogi

Na konferencji prasowej w dniu 12 stycznia 2015 r. Polska Agencja Prasowa, „Dziennik Gazeta Prawna”, „Parkiet”, „Puls biznesu”, „Rzeczpospolita”, dzienniki regionalne Polskapresse i Mediów Regionalnych, „Tygodnik Powszechny” oraz Izba Wydawców Prasy zaprezentowały nowe działania w ochronie artykułów prasowych. Wynikają one z przyczyn, iż tworzenie wartościowych treści jest kosztowne i pracochłonne. Bez zabezpieczenia praw autorskich twórczości dziennikarskiej niemożliwe staje się utrzymanie działalności redakcyjnej i zbieranie informacji. Dostarczane treści stają się uboższe, a tym samym znacząco maleje publiczny wgląd w wydarzenia i uczestnictwo w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego. Prasa informacyjna potrzebuje warunków niezbędnych do dalszego dostarczania wartościowych i profesjonalnych treści na wszystkich platformach w celu zaspokajania potrzeb czytelników.

    Serwis opinii
Wysłane przez data 15 grudzień 2014 dział Blogi

9 grudnia 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA), podzielając w pełni stanowisko Stowarzyszenia Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA, jednoznacznie stwierdził, że opłaty reprograficzne nie stanowią wynagrodzenia za świadczenie usług w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), oddalając skargę kasacyjną Ministra Finansów na korzystny dla Stowarzyszenia wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (WSA) z dnia 10 kwietnia 2013 r. (sygn. akt. I SA/Kr 258/13).

Sąd w ustnym uzasadnieniu wskazał, że opłaty reprograficzne są jednostronnym zobowiązaniem cywilnoprawnym, które wynika z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (pr. aut.) i podmioty zobowiązane do uiszczania opłat na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (OZZ) na podstawie art. 20 i 20(1) pr. aut. nie otrzymują w zamian za to żadnego świadczenia wzajemnego.

    Serwis opinii
Wysłane przez data 30 październik 2014 dział Blogi

Kreatywna Polska zaangażowała się w akcję środowisk literackich i wydawniczych "Polska książka potrzebuje ratunku", która ma na celu doprowadzenie do przyjęcia Ustawy o jednolitej cenie książki. Ustawa o jednolitej cenie książki uregulować rynek wydawniczy i rynek dystrybucji książek w Polsce – celem ustawy jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego regulacji siostrzanej do funkcjonujących w innych Państwach Europy, a umożliwiających wydawcy i importerowi książek ustalenie, na określony ustawą czas, stałej ceny książek, obowiązującej wszystkich sprzedawców końcowych – księgarzy, księgarnie sieciowe, sklepy wielobranżowe, kioski itp.

    Izba Wydawców Prasy
Wysłane przez data 10 wrzesień 2014 dział Blogi

Wydawcy oraz ich stowarzyszenia branżowe apelują o odrzucenie wadliwego porozumienia oraz właściwe egzekwowanie unijnych przepisów o konkurencji dla dobra konsumentów, wydawców i firm  (Antymonopolowe dochodzenie Komisji Europejskiej przeciwko Google – AT.39.740)

Bruksela, 4 września 2014 – Wydawcy gazet i czasopism z całej Europy wezwali Komisję Europejską do odrzucenia trzeciego zestawu zobowiązań zgłoszonego przez Google w związku z trwającym dochodzeniem antymonopolowym. Zobowiązania te nie powstrzymają Google od stanowiącej nadużycie promocji własnych usług, a nawet stanowić będą formalną aprobatę dla nadużyć popełnianych przez quasi monopolistę. Dlatego zobowiązania te są całkowicie niewystarczające, aby przywrócić konkurencyjność, innowacyjność oraz konsumenckie prawo wyboru na rynku cyfrowym.

Europejscy wydawcy prasy są ogromnie zaniepokojeni faktem, iż Komisja zdaje się nadal zmierzać w kierunku porozumienia w antymonopolowej sprawie Google, mimo wszystkich dowodów oraz wyraźnych ostrzeżeń formułowanych przez europejskich konsumentów i europejskie firmy, że proponowane porozumienie absolutnie nie rozwieje poważnych zastrzeżeń z obszaru konkurencyjności, zidentyfikowanych przez Komisję.

    Marcin Przasnyski
Wysłane przez data 10 czerwiec 2014 dział Blogi

Polemizuję z tekstem Łukasza Józefowicza zamieszczonym w serwisie Technologie portalu Gazeta.pl, który twierdzi że piractwo internetowe jest dobre, nikogo nie zabija, a daje konsumentom wybór, alternatywę i oddaje im głos w sprawach kultury.

    Jacek Strzałkowski
Wysłane przez data 10 maj 2014 dział Blogi

Wielbiciele tanich radioodbiorników kupowanych od paserów odeszli niemal w całkowitą niepamięć, ich miejsce zajęli obrońcy „wolności w sieci” kupujący od paserów ukradzione filmy. Mają podobne argumenty tłumaczące ich zachłanność: cena, dostępność, szybkość dostawy, etc. Podobnie jednak przekonują, że obecny stan rzeczy ich nie satysfakcjonuje i gdyby tylko „było inaczej” nie kupowaliby skradzionych rzeczy.

    Serwis opinii
Wysłane przez data 29 marzec 2014 dział Blogi

Warszawa, dnia 28 marca 2014 roku

Oświadczenie

My niżej podpisani, oświadczamy, iż wspólnie postanowiliśmy nie kontynuować toczącego się sporu sądowego. Strony wycofały się ze stwierdzeń, które mogłyby być odbierane jako naruszenie godności bądź jako zarzuty naruszania prawa, uzyskiwania osobistych korzyści majątkowych lub korzyści przez uczestników rynku czy też braku integralności zawodowej.

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych Stowarzyszenie Filmowców Polskich Polska Izba Książki Legalna Kultura Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska