Jesteś tutaj: Start Dla dociekliwych Serwis opinii Prasa Problemy z finansowaniem jednego z największych polskich naukowych projektów - Cherenkov Telescope Array (CTA)
    Serwis opinii
Wysłane przez data 10 luty 2015 dział Prasa

Problemy z finansowaniem jednego z największych polskich naukowych projektów - Cherenkov Telescope Array (CTA) Wyróżniony

„Nie tylko nie ma opracowanego schematu finansowania, który by doprowadził do jakiegoś zakładanego efektu końcowego, ale nadal działania zespołu opierają się na cząstkowych aplikacjach o granty na realizację kolejnych prac”. O kłopotach polskiego zespołu pracującego przy projekcie obserwatorium Cherenkov Telescope Array (CTA) mówią prof. dr hab. Michał Ostrowski z Obserwatorium Astronomicznego UJ oraz dr hab. Jacek Niemiec z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN.

Nauka online: Przyszłość projektu CTA stanęła w tej chwili pod znakiem zapytania. Dlaczego?

Michał Ostrowski, Jacek Niemiec: Wydawałoby się, że w przypadku osiągnięcia przez polski zespół znaczących sukcesów w fazie przygotowawczej wielkiego światowego projektu naukowego o potencjalnie wielce istotnym znaczeniu dla ogólnopolskiego grona badaczy, projekt uzyska pełne wsparcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zostanie tam uzgodniona przejrzysta polityka wykorzystania wyników naszych 8-letnich prac w projekcie CTA. Działanie takie w naturalny sposób budowałoby światową pozycję polskiej nauki. Niestety, przy pełnym poparciu dla projektu ze strony ogólnopolskiego środowiska naukowego, brak jest obecnie jasnych deklaracji w tej sprawie ze strony ministerstwa. Wydaje się, że w istniejących schematach finansowania nauki w naszym kraju brakuje mechanizmów efektywnie wspierających wieloletnie prace dużych zespołów, które chciałyby skutecznie konkurować naukowo z potęgami światowymi.

Do realizacji kolejnych etapów pracy polskiego zespołu CTA, gromadzącego ponad 70 osób, nie tylko nie ma opracowanego schematu finansowania, który by doprowadził do jakiegoś zakładanego efektu końcowego, ale nadal działania zespołu opierają się na cząstkowych aplikacjach o granty na realizację kolejnych prac. Ubiegłoroczna decyzja o nieprzyznaniu grantu aparaturowego dla CTA niemal doprowadziła do wyeliminowania naszego głównego osiągnięcia – konstrukcji teleskopu SST-1M – z międzynarodowej konkurencji. Pomocne, na szczęście, okazało się wsparcie od współpracujących z nami Szwajcarów z Uniwersytetu w Genewie. Gdyby sytuacja powtórzyła się w tym roku, to nasz uzyskany w silnej światowej konkurencji sukces związany z budową nowatorskiej aparatury naukowej (który kosztował do tej pory kilkanaście milionów złotych z samych tylko grantów) będzie można wyrzucić na śmietnik, a stworzony w projekcie unikatowy zespół techniczny po prostu się rozpadnie. Sytuacja dotknie też znacząco naszych szwajcarskich partnerów, którzy nie są w stanie realizować projektu teleskopu SST-1M bez polskiego udziału.

Drugi związany z obecnym „zawieszeniem” projektu problem to brak decyzji (czy nawet jasno określonej drogi do jej podjęcia) o finansowaniu polskiego udziału w budowie CTA. Jeśli krajowy przemysł ma budować zaawansowane technologicznie części tej infrastruktury, to musimy w obecnej fazie negocjacji międzynarodowych zaoferować dostarczenie takiej aparatury jako polskiego wkładu "in kind". Taka decyzja jest potrzebna także naszym partnerom ze Szwajcarii dla podjęcia przez ich kraj własnego zobowiązania finansowania budowy sieci teleskopów, które z nami wspólnie konstruują. Jeśli takie decyzje (decyzje, nie fundusze) będą wypracowane w tym roku, to mamy szansę na utrzymanie polskiego oryginalnego i znaczącego dla całości projektu CTA wkładu.

Czytaj tekst: "Projekt Cherenkov Telescope Array: co z finansowaniem?" Agnieszka Pollo, 06.02.2015, Naukaonline.pl, Academia (wersja elektroniczna): http://www.naukaonline.pl/news/item/1322-projekt-cherenkov-telescope-array-co-z-finansowaniem

Źródło: "Academia" - magazyn Polskiej Akademii Nauk, Naukaonline.pl 2015
Oryginalny tytuł: "Projekt Cherenkov Telescope Array: co z finansowaniem?"
Autor: Agnieszka Pollo
Przedruk za zgodą "Academia" i Naukaonline.pl

Czytany 1231 razy

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych Stowarzyszenie Filmowców Polskich Polska Izba Książki Legalna Kultura Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska

Jesteś tutaj: Start Dla dociekliwych Serwis opinii Prasa Problemy z finansowaniem jednego z największych polskich naukowych projektów - Cherenkov Telescope Array (CTA)