Jesteś tutaj: Start Dla dociekliwych Serwis opinii Stanowiska Manifest wyborczy przemysłów kreatywnych
    Redakcja Kreatywnapolska.pl
Wysłane przez data 15 wrzesień 2015 dział Stanowiska

Manifest wyborczy przemysłów kreatywnych Wyróżniony

Stowarzyszenie Kreatywna Polska to sojusz twórców, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw i ich zrzeszeń, dążących do tworzenia nowych, oryginalnych wartości, do rozwoju przemysłów kreatywnych i innowacyjnych oraz dialogu z odbiorcami kultury. Stowarzyszenie Kreatywna Polska skupia tych, którzy udowadniają, że Polacy potrafią i pragną tworzyć, a nie tylko kopiować i rozpowszechniać. Jest otwarte na merytoryczny dialog ze wszystkimi siłami politycznymi, instytucjami i ruchami społecznymi, które podzielają ten pogląd. Jest gotowe przekonywać wątpiących. Głównym zadaniem Kreatywnej Polski jest aktywny udział w tworzeniu w Polsce warunków organizacyjnych, prawnych i finansowych regulujących twórczość i wspomagających przemysły kreatywne, ze świadomością, że każdy obywatel ma prawo cieszyć się z tożsamości narodowej, którą dziś budują kultura i świat kreacji.

Postulaty:

I. Wyłączyć kulturę z międzynarodowych uzgodnień handlowych.

Tożsamość kulturowa nie może podlegać targom handlowym. Potrzebny jest szeroki konsensus polityczny, gospodarczy i społeczny, skupiony wokół resortu kultury jako jedynego miejsca koncentrującego wrażliwość na sprawy tożsamości kulturowej. Potrzebny jest także jasny komunikat w tej kwestii dla polskich eurodeputowanych, negocjatorów i dyplomatów.

II. Przemysły kreatywne dźwignią rozwoju społeczno-gospodarczego.

Europa inwestuje w przemysły kreatywne, które stanowią o wzroście PKB (w Polsce to tylko i aż 3,5% PKB) i tworzy nowe miejsca pracy (w Polsce to 5% zatrudnionych) zwłaszcza wśród młodych. Polska nie ma w tej dziedzinie żadnego planu, ani nawet metodologii badań.
Oczekujemy zmiany podejścia państwa do tego sektora i opracowania kompleksowego planu rozwoju oraz wsparcia dla badań monitorujących.

III. Ochrona polskiej twórczości nie jest możliwa bez systemowego wsparcia dla polskich twórców i artystów.

Polska kultura ma się nieźle. Jednak w ostatnich latach wielokrotnie środowiska twórcze pozbawiane były dotychczasowych form wsparcia, jak np. likwidacja 50% kosztów uzyskania przychodu.
Potrzebny jest Pakt dla Twórczości i Innowacyjności, który nie ograniczy się jedynie do wspierania tworzenia polskiej kultury, ale również uporządkuje kwestie podatkowe, sposoby zatrudniania twórców, kwestie emerytalne i ubezpieczeń społecznych.

IV. Zwalczajmy zorganizowaną piracką przestępczość i pasożytnictwo treści.

Nie akceptujemy piractwa i pasożytnictwa. Trzeba jednak w bardzo wyraźny sposób rozróżnić indywidualnych użytkowników Internetu od zorganizowanej przestępczości polegającej na komercjalizacji kradzionych treści, która, w świetle nieudolności ścigania, czyni z Polski raj dla korporacyjnych piratów i paserów.
Oczekujemy przestrzegania istniejącego prawa. Oczekujemy takich zmian w prawie, które przeciwdziałać będą bezkarnej przestępczości zorganizowanej.

V. Instytucje kultury ważną częścią infrastruktury państwa, inwestycje w kulturę, to inwestycje w niepodległość.

Powstanie i sukcesy wielu powołanych instytucji kultury, np. PISF pokazuje jak ważne jest instytucjonalne wsparcie przemysłów kreatywnych i w jaki sposób można  stworzyć modelową współpracę instytucji publicznej z przemysłem prywatnym.
Jednak więcej jest przykładów negatywnych: zaniechań czy wręcz działań szkodliwych. Wśród nich najbardziej spektakularnym jest doprowadzenie do komercjalizacji Telewizji Polskiej.
Dialog polskiej kultury z polskim odbiorcą wymaga silnych instytucji kultury. Bez dobrych systemów komunikacji z odbiorcą nawet najlepsza kultura nie jest w stanie budować szerokiej tożsamości kulturowej.
Oczekujemy konkretnego planu zorganizowania i finansowania publicznych instytucji kultury kluczowych dla tożsamości narodowej i komunikacji społecznej, jak również systemowych rozwiązań skutecznie wspomagających działalność wydawniczą.

VI. Koniec z legislacyjną niemocą państwa w kulturze.

Od czasu ustawy o kinematografii uchwalonej w 2005 roku, a więc 11 lat temu, polski Parlament nie uchwalił żadnej istotnej ustawy z dziedziny kultury dla środowisk kreatywnych. Nie ma nowego prawa prasowego, nowej ustawy o mediach publicznych, ustawy antypirackiej, nie implementowano art. 8.3 Dyrektywy  Europejskiej 001/29/WE. Na gruncie prawa autorskiego poza zasięgiem praw pokrewnych pozostają autorzy i wydawcy prasy i książki.
Oczekujemy pilnego stworzenia planu legislacyjnego dla kultury, poczynając od implementacji art. 8.3 Dyrektywy  Europejskiej 001/29/WE. Oczekujemy, że proces legislacyjny będzie transparentny i otwarty na inicjatywy obywatelskie, a przyjęte rozwiązania  - celowe pod względem prawnym i ekonomicznym.

VII. Kultura wizytówką Polski

Ostatnie lata przyniosły znaczącą poprawę w obecności kultury polskiej w Europie i na świecie. Za częścią tych sukcesów stoją sami twórcy i ich środowiska. Warto pamiętać o wkładzie Instytutu Adama Mickiewicza, ale jego budżet od kilku lat niestety ciągle spada.
Oczekujemy kompleksowego planu obecności polskiej kultury za granicą i jej efektywnej promocji. Oczekujemy planu wsparcia dla międzynarodowych, a zwłaszcza europejskich, wspólnych przedsięwzięć.

Podsumowanie:

Nie ma niepodległości państwa bez silnej tożsamości kulturowej. Tożsamość ta powstaje nie tylko dzięki samej twórczości, ale także dzięki sposobom jej cyrkulacji w społeczeństwie.

Nic nie zwalnia państwa z odpowiedzialności za funkcjonowanie tych kluczowych dla przyszłości mechanizmów.

Stowarzyszenie Kreatywna Polska

Czytany 1528 razy

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych Stowarzyszenie Filmowców Polskich Polska Izba Książki Legalna Kultura Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska

Jesteś tutaj: Start Dla dociekliwych Serwis opinii Stanowiska Manifest wyborczy przemysłów kreatywnych