Jesteś tutaj: Start Dla dociekliwych Serwis opinii Blogi Zaczęły się konsultacje dotyczące dyrektywy 2014/26/UE o zbiorowym zarządzie prawami autorskimi
    Serwis opinii
Wysłane przez data 03 luty 2016 dział Blogi

Zaczęły się konsultacje dotyczące dyrektywy 2014/26/UE o zbiorowym zarządzie prawami autorskimi Wyróżniony

Zaczęły się konsultacje dotyczące dyrektywy 2014/26/UE o zbiorowym zarządzie prawami autorskimi

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przystępuje do prac nad wdrożeniem do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym.

Przed rozpoczęciem formalnego procesu legislacyjnego konieczne jest przesądzenie sposobu implementacji niektórych postanowień dyrektywy, w szczególności w przypadkach, w których pozostawia ona państwom członkowskim swobodę w uregulowaniu lub doprecyzowaniu określonych kwestii w prawie krajowym. W tym celu MKiDN ogłasza wstępne konsultacje, których celem jest zasięgnięcie opinii zainteresowanych środowisk co do kierunkowych rozwiązań implementujących dyrektywę w Polsce. Wspomniane wstępne konsultacje nie są częścią formalnego procesu legislacyjnego i odbywają się niezależnie od konsultacji publicznych, jakim w przyszłości – zgodnie z obowiązującymi przepisami - zostanie poddany projekt ustawy wdrażającej dyrektywę.

W związku z powyższym zachęcamy do przedstawienia Państwa stanowiska odnośnie zagadnień poruszonych w kwestionariuszu, w terminie do końca lutego 2016 r. Proszę o przesyłanie odpowiedzi na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Własności Intelektualnej i Mediów
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

oraz pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

 

Czytany 1500 razy

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych Stowarzyszenie Filmowców Polskich Polska Izba Książki Legalna Kultura Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska

Jesteś tutaj: Start Dla dociekliwych Serwis opinii Blogi Zaczęły się konsultacje dotyczące dyrektywy 2014/26/UE o zbiorowym zarządzie prawami autorskimi