Jesteś tutaj: Start Dla dociekliwych Serwis opinii Blogi Info Day programu Kreatywna Europa
    Serwis opinii
Wysłane przez data 02 sierpień 2016 dział Blogi

Info Day programu Kreatywna Europa

Do udziału w spotkaniu informacyjnym programu Kreatywna Europa, które odbędzie się 8 września 2016 r. w Warszawie zapraszani są przedstawiciele instytucji kultury oraz sektorów audiowizualnych i kreatywnych. Podczas spotkania zostaną przedstawione warunki, jakie należy spełnić, aby uzyskać dofinansowanie z komponentów Kultura i MEDIA, a zaproszeni realizatorzy projektów zaprezentują swoje działania i podzielą się doświadczeniami związanymi z uczestnictwem w programie. Będzie też czas na konsultacje projektów i spotkania branżowe.

Z prezentacji przygotowanej przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (KPK) uczestnicy dowiedzą się więcej o uruchomionym przez Komisję Europejską, zarządzanym przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), Instrumencie Gwarancji Sektorów Kultury i Kreatywnych (CCS GF).

Spotkanie szczególnie polecane jest producentom filmowym oraz firmom zainteresowanym rozwijaniem innowacyjnych metod dystrybucji i promocji utworów audiowizualnych. W tych i innych obszarach dofinansowania w ramach komponentu MEDIA w 2016 i 2017 r. przewidywane są zmiany, których celem jest jak najlepsze dopasowanie oferty programu Kreatywna Europa do wymagań rynku audiowizualnego.

Kontakt:

Creative Europe Desk Polska
Al. Ujazdowskie 41
00-540 Warszawa      
www.kreatywna-europa.eu

Czytany 1425 razy

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych Stowarzyszenie Filmowców Polskich Polska Izba Książki Legalna Kultura Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska

Jesteś tutaj: Start Dla dociekliwych Serwis opinii Blogi Info Day programu Kreatywna Europa