Jesteś tutaj: Start Dla dociekliwych Serwis opinii Prasa Wyświetlenie artykułów z etykietą: książki
data 09 styczeń 2016 dział Blogi

8 stycznia 2016 r. przedstawiciele Polskiej Izby Książki wzięli udział w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym projektu ustawy o podatku obrotowym od handlu detalicznego. Polska Izba Książki postuluje o wyłączenie handlu książkami z regulacji ustanawianych projektowaną ustawą.

data 08 luty 2015 dział Prasa

"Dziennik - Gazeta Prawna" zajmuje się wynagrodzeniami dla pisarzy, tłumaczy, wydawców, fotografików i twórców utworów plastycznych z tytułu tzw. public lending right. Tekst Macieja Suchorabskiego opisuje zakładane zmiany w nowelizacji prawa autorskiego, która wprowadzić ma w życie postanowienia z dyrektywy unijnej wedle której autorzy książek dostaną wynagrodzenie za wypożyczanie ich książek przez publiczne biblioteki.

data 15 grudzień 2014 dział Blogi

9 grudnia 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA), podzielając w pełni stanowisko Stowarzyszenia Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA, jednoznacznie stwierdził, że opłaty reprograficzne nie stanowią wynagrodzenia za świadczenie usług w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), oddalając skargę kasacyjną Ministra Finansów na korzystny dla Stowarzyszenia wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (WSA) z dnia 10 kwietnia 2013 r. (sygn. akt. I SA/Kr 258/13).

Sąd w ustnym uzasadnieniu wskazał, że opłaty reprograficzne są jednostronnym zobowiązaniem cywilnoprawnym, które wynika z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (pr. aut.) i podmioty zobowiązane do uiszczania opłat na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (OZZ) na podstawie art. 20 i 20(1) pr. aut. nie otrzymują w zamian za to żadnego świadczenia wzajemnego.

data 30 październik 2014 dział Blogi

Kreatywna Polska zaangażowała się w akcję środowisk literackich i wydawniczych "Polska książka potrzebuje ratunku", która ma na celu doprowadzenie do przyjęcia Ustawy o jednolitej cenie książki. Ustawa o jednolitej cenie książki uregulować rynek wydawniczy i rynek dystrybucji książek w Polsce – celem ustawy jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego regulacji siostrzanej do funkcjonujących w innych Państwach Europy, a umożliwiających wydawcy i importerowi książek ustalenie, na określony ustawą czas, stałej ceny książek, obowiązującej wszystkich sprzedawców końcowych – księgarzy, księgarnie sieciowe, sklepy wielobranżowe, kioski itp.

data 28 maj 2014 dział Stanowiska

W dniu 23 maja 2014 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy wyrok oddalający powództwo o naruszenie dóbr osobistych kolejnych administratorów portalu chomikuj.pl, tj. FS File Solutions i Piotra Truszkowskiego przez Polską Izbę Książki. Sąd Apelacyjny uznał, że zamieszczenie w komunikacie na stronie internetowej Izby informacji dotyczącej pozwu grupowego, stwierdzającej, że chomikuj.pl stosuje praktyki pirackie i nielegalnie publikuje utwory objęte ochroną prawa autorskiego nie narusza dóbr osobistych administratorów tego portalu.

data 29 styczeń 2014 dział Serwis opinii

28 stycznia 2014 roku w Warszawie odbyła się konferencja prasowa pt. „Kierunki transformacji rynków kreatywnych. Badania rynku audiowizualnego i wydawniczego”, podczas której Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawiło dwa raporty z badań. Drugim z nich był raport „Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce. Raport z badania założycielskiego” - pierwszy etap dwuletniego badania przygotowywanego przez CBOS na zlecenie Polskiej Izby Książki w ramach finansowania z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Obserwatorium Kultury.

data 24 czerwiec 2013 dział Stanowiska

W gorącej dyskusji wokół prawa autorskiego toczącej się nie tylko w Polsce i w Unii Europejskiej, nikt nie podważa tezy, że rozwój kultury, nauki i edukacji jest możliwy tylko w warunkach poszanowania własności intelektualnej i z zachowaniem wolnej konkurencji na rynku. Twórca ma – i powinien mieć – pełne prawo do rozporządzania swoim dziełem. Nie można pozbawiać go ani ograniczać jego możliwości wynagradzania za pracę twórczą. Nie można także ograniczać jego decyzji o udostępnieniu dzieła za darmo. Decyzja taka musi być decyzją wolną i niezależną. To fundament innowacji, kreacji i rozwoju każdego społeczeństwa.

data 02 czerwiec 2013 dział Stanowiska

Włodzimierz Albin, prezes Polskiej Izby Książki:

Książki, które wydajemy, obojętne czy są to książki w formie elektronicznej, czy książki w formie papierowej, właściwie wszystkie można w tej chwili ściągać z Internetu za darmo. Nie mamy nic przeciwko temu, zresztą z prawa autorskiego wynika, że właściciele książek, którzy kupili je w księgarni, mogą pożyczać je rodzinie, najbliższym znajomym, ale nie mogą ich publikować drugi raz. Ale ma to w tej chwili miejsce (np. w portalu Chomikuj i w innych miejscach w Internecie). Państwo nie reaguje i jest generalnie bezradne. To, że jakieś prawo jest trudno egzekwowalne nie oznacza, że państwo może zaprzestać jego egzekwowania albo dążyć bez przemyślenia do jego zmiany, a taką w sytuację obecnie mamy.

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych Stowarzyszenie Filmowców Polskich Polska Izba Książki Legalna Kultura Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska

Jesteś tutaj: Start Dla dociekliwych Serwis opinii Prasa Wyświetlenie artykułów z etykietą: książki