Jesteś tutaj: Start Dla dociekliwych Serwis opinii Stanowiska
data 16 wrzesień 2013 dział Stanowiska

W sprawie projektu założeń projektu ustawy o otwartych zasobach publicznych prawdopodobnie już wszystko zostało napisane i powiedziane. Złożone Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji opinie kilkudziesięciu podmiotów zainteresowanych problemem prezentują wyczerpująco wszelkie wątpliwe kwestie i pozwalają, przynajmniej moim zdaniem, wyrobić sobie przez właściwego ministra zdanie o wadliwości tego projektu. Dalsze dyskusje, polemiki, publikacje powielają, w formie publicystycznej, wcześniej przedstawione eksperckie uwagi. Podsumowując minioną dyskusję, można zauważyć kilka podstawowych problemów tak założeń, jak i toczącej się debaty.

data 16 wrzesień 2013 dział Stanowiska

Prezentujemy stanowisko Izby Wydawców Prasy i Stowarzyszenia Wydawców REPROPOL z dnia 30.06.2013 dotyczące tzw. małej nowelizacji prawa autorskiego wysłane do Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 1.07.2013 r.

data 15 sierpień 2013 dział Stanowiska

Prezentujemy opinię Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych z dnia 30.01.2013  przedstawioną w konsultacjach społecznych do projektu założeń projektu ustawy o otwartych zasobach publicznych. Opinia wraz z załącznikiem uwag do testu regulacyjnego - w ramach konsultacji społecznych - została wysłana do wiadomości Michała Boniego (MAiC), Bogdana Zdrojewskiego (MKiDN), Jana Dworaka (KRRiT).

data 15 sierpień 2013 dział Stanowiska

Publikujemy oświadczenie Stowarzyszenia Dystrybutorów Programów Telewizyjnych SYGNAŁ dotyczące planowanych zmian Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 5 marca 2013 r.

data 14 sierpień 2013 dział Stanowiska

Twórcy mają wpisaną spontaniczność w geny. Trudno jednak histerią nazwać negatywną ocenę założeń projektu ustawy o otwartych zasobach publicznych, wyrażoną jednocześnie przez związki twórcze, izby gospodarcze przemysłów kultury, instytucje kultury, przedsiębiorców kultury, organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, wybitnych prawników, informatyków, a także przez dużą grupę najznamienitszych polskich twórców, artystów wykonawców, producentów. Ocenę wyrażoną w merytorycznych odpowiedziach przekazanych na adres Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w większości przypadków konsultowaną z ekspertami.

data 05 sierpień 2013 dział Stanowiska

Prezentujemy pismo przedstawicieli środowisk twórczych dotyczące Kongresu Wolności w Internecie, który odbył się w dniu 5 marca 2012 r. w Warszawie, do Ministra Administracji i Cyfryzacji Michała Boniego z dnia 8 marca 2012 r. Pismo zostało także przekazane na ręce Bronisława Komorowskiego, Prezydenta RP, Donalda Tuska, Premiera RP, Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

data 15 lipiec 2013 dział Stanowiska

Publikujemy stanowisko Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych w sprawie projektu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE) z dnia 31.07.2012 r. Pismo zostało skierowane do Michała Boniego, Ministra Administracji i Cyfryzacji.

data 12 lipiec 2013 dział Stanowiska

Publikujemy oświadczenie Stowarzyszenia Dystrybutorów Programów Telewizyjnych SYGNAŁ dotyczące ochrony praw własności intelektualnej na rynku płatnych telewizji w 2012 roku z dnia 13 lutego 2013 r.

data 11 lipiec 2013 dział Stanowiska

Publikujemy oświadczenie Stowarzyszenia Dystrybutorów Programów Telewizyjnych SYGNAŁ wobec sporu pomiędzy Polską Izbą Książki a portalem Chomikuj.pl z dnia 20 marca 2013 r.

data 11 lipiec 2013 dział Stanowiska

Prezentujemy stanowisko Izby Wydawców Prasy i Stowarzyszenia Wydawców REPROPOL z dnia 30.04.2013 wobec zaproponowanych przez MKiDN regulacji prawnych do projektu założeń do ustawy o dziełach osieroconych oraz dziełach niedostępnych w handlu.

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych Stowarzyszenie Filmowców Polskich Polska Izba Książki Legalna Kultura Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska