Jesteś tutaj: Start Dla dociekliwych Serwis opinii
Wysłane przez dział Prasa data 17 czerwiec 2016

Magdalena Lemańska opisuje w "Rzeczpospolitej" tendencje dotyczące czytelnictwa gazet w wersji papierowej analizując coroczny raport Stowarzyszenia Wydawców Gazet i Producentów Treści WAN-IFRA. Stowarzyszenie szacuje, że podawane przez media treści online czyta już ok. 40 procent internautów.

 
Wysłane przez dział Prasa data 16 czerwiec 2016

Dyrektor TVP Kultura przedstawił plany uruchomienia w Telewizji Polskiej programu Narodowe Zasoby Kultury, w ramach którego mają być digitalizowanie, odnawianie i opisywanie materiałów dostępnych w TVP.

 
Wysłane przez dział Prasa data 14 czerwiec 2016

Miesięcznik "Press" opisuje przypadek kolejnego pirackiego serwisu nielegalnie emitującego program 99 kanałów telewizyjnych na żywo.

 
Wysłane przez dział Prasa data 11 czerwiec 2016

Bogusław Chrabota, Marek Sowa, Jacek Karnowski, Jacek Żakowski i Michał Broniatowski oceniają w portalu Wirtualne Media brak wprowadzenia opłaty audiowizualnej, w związku z oświadczeniem wiceministra kultury Krzysztofa Czabańskiego. Koordynator reformy mediów publicznych przyznał, że nie ma szans, by z początkiem wakacji zaczęły obowiązywać projekty ustaw składających się na tzw. dużą ustawę medialną.

 
Wysłane przez dział Stanowiska data 02 czerwiec 2016

Publikujemy stanowisko Stowarzyszenia Kreatywna Polska w sprawie przyznania wydawcom w odpowiedzi na konsultacje publiczne Komisji Edukacyjnej.

 

List otwarty do europosłów w sprawie projektu Rozporządzenia w sprawie blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym 

 
Wysłane przez dział Blogi data 03 luty 2016

Zaczęły się konsultacje dotyczące dyrektywy 2014/26/UE o zbiorowym zarządzie prawami autorskimi

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przystępuje do prac nad wdrożeniem do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym.

 
Wysłane przez dział Blogi data 02 luty 2016

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje dotyczące ram prawnych w zakresie egzekwowania praw własności intelektualnej. Celem konsultacji jest pozyskanie informacji do przeprowadzenia oceny obowiązujących regulacji i potrzeb ewentualnych zmian. Konsultacje trwają do 1 kwietnia 2016 roku.

 
Wysłane przez dział Blogi data 02 luty 2016

W Monitorze Polskim z 13 stycznia 2016 roku ukazały się decyzje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczące zezwoleń trzech organizacji zbiorowego zarządzania. Zezwolenia straciło Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP. Natomiast zezwolenie dla Związku Polskich Artystów Plastyków uległo zmianie.

 
Wysłane przez dział Blogi data 19 styczeń 2016

Zarząd Izby Wydawców Prasy przyjął w dniu 13 stycznia 2016 r. stanowisko w sprawie projektu nowelizacji ustawy o Policji i niektórych innych ustaw. W stanowisku tym wyrażano poważny niepokój związany z projektem ustawy nowelizującej ustawę o Policji. Jego przyjęcie – poprzez faktyczne ograniczenie dziennikarskiej tajemnicy zawodowej – może prowadzić do powstania narzędzia służącego łamaniu jednego z najważniejszych praw podstawowych, jakim jest wolność prasy.

 
Wysłane przez dział Blogi data 09 styczeń 2016

8 stycznia 2016 r. przedstawiciele Polskiej Izby Książki wzięli udział w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym projektu ustawy o podatku obrotowym od handlu detalicznego. Polska Izba Książki postuluje o wyłączenie handlu książkami z regulacji ustanawianych projektowaną ustawą.

 
Wysłane przez dział Stanowiska data 15 wrzesień 2015

Stowarzyszenie Kreatywna Polska to sojusz twórców, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw i ich zrzeszeń, dążących do tworzenia nowych, oryginalnych wartości, do rozwoju przemysłów kreatywnych i innowacyjnych oraz dialogu z odbiorcami kultury. Stowarzyszenie Kreatywna Polska skupia tych, którzy udowadniają, że Polacy potrafią i pragną tworzyć, a nie tylko kopiować i rozpowszechniać. Jest otwarte na merytoryczny dialog ze wszystkimi siłami politycznymi, instytucjami i ruchami społecznymi, które podzielają ten pogląd. Jest gotowe przekonywać wątpiących. Głównym zadaniem Kreatywnej Polski jest aktywny udział w tworzeniu w Polsce warunków organizacyjnych, prawnych i finansowych regulujących twórczość i wspomagających przemysły kreatywne, ze świadomością, że każdy obywatel ma prawo cieszyć się z tożsamości narodowej, którą dziś budują kultura i świat kreacji.

 

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych Stowarzyszenie Filmowców Polskich Polska Izba Książki Legalna Kultura Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska

Jesteś tutaj: Start Dla dociekliwych Serwis opinii