Jesteś tutaj: Start Dla dociekliwych Serwis opinii
Wysłane przez dział Prasa data 05 grudzień 2013

Upadek serwisu wymiany plików Hotfile, który został pozwany do sądu przez MPAA (Motion Picture Association of America) w 2011 roku.

 
Wysłane przez dział Prasa data 05 grudzień 2013

Na zlecenie Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Unii Europejskiej przeprowadzono badanie dotyczące postrzegania własności intelektualnej. Na jego podstawie powstał pierwszy unijny raport na temat zachowań internautów w sieci oraz ich wiedzy o ochronie praw autorskich.

 
Wysłane przez dział Blogi data 26 październik 2013

Lubiłem kiedyś zbierać znaczki... To chyba naturalne. W „moich czasach” prawie każdy lubił. To chyba naturalne, bo przecież ludzkość, kiedy stawała się ludzkością, była zbiorowością zbieraczy. Co znalazłem było moje, co zerwałem, upolowałem lub nawet ukradłem było moje. I wszyscy byli szczęśliwi... potem nastąpił czas wieków mrocznych i zacofanych (trwało to chwilę), aż wreszcie nastąpił Internet i kieł z upolowanego mamuta znowu może zasilić moją kolekcję;)

 
Wysłane przez dział Stanowiska data 15 październik 2013

Publikujemy stanowisko Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych w sprawie tzw. ustawy o PIT, czyli projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pismo pochodzi z dnia 30.03.2012 r. i zostało złożone do Macieja Grabowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów.

 
Wysłane przez dział Stanowiska data 14 październik 2013

Prezentujemy stanowisko SFP ZAPA (Stowarzyszenia Filmowców Polskich - Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych) w sprawie prowadzonego przez Ministerstwo przeglądu funkcjonowania regulacji dozwolonego użytku publicznego z dnia 28.06.2013 r. złożone do Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 
Wysłane przez dział Stanowiska data 14 październik 2013

Prezentujemy stanowisko SFP ZAPA (Stowarzyszenia Filmowców Polskich - Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych) dotyczące projektu założeń projektu ustawy o otwartych zasobach publicznych złożone w dniu 21.01.2013 r. do Michała Boniego, Ministra Administracji i Cyfryzacji.

 
Wysłane przez dział Stanowiska data 14 październik 2013

Prezentujemy stanowisko Stowarzyszenia Filmowców Polskich w sprawie projektu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE). Raport na temat modelu odpowiedzialności operatorów systemów wyszukiwawczych w wybranych państwach członkowskich UE prof. Elżbiety Traple pochodzi z dnia 27.11.2012. Pismo zostało skierowane do Michała Boniego, Ministra Administracji i Cyfryzacji.

 
Wysłane przez dział Stanowiska data 14 październik 2013

Publikujemy stanowisko Stowarzyszenia Filmowców Polskich wobec projektu dyrektywy w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na potrzeby ich wykorzystywania na internetowym polu eksploatacji na rynku wewnętrznym, które zostało złożone 15.10.2012 r. do Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 
Wysłane przez dział Stanowiska data 14 październik 2013

Prezentujemy stanowisko Stowarzyszenia Filmowców Polskich z dnia 31.07.2012 r. w sprawie projektu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE) wysłane do Michała Boniego, Ministra Administracji i Cyfryzacji.

 
Wysłane przez dział Stanowiska data 16 wrzesień 2013

W sprawie projektu założeń projektu ustawy o otwartych zasobach publicznych prawdopodobnie już wszystko zostało napisane i powiedziane. Złożone Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji opinie kilkudziesięciu podmiotów zainteresowanych problemem prezentują wyczerpująco wszelkie wątpliwe kwestie i pozwalają, przynajmniej moim zdaniem, wyrobić sobie przez właściwego ministra zdanie o wadliwości tego projektu. Dalsze dyskusje, polemiki, publikacje powielają, w formie publicystycznej, wcześniej przedstawione eksperckie uwagi. Podsumowując minioną dyskusję, można zauważyć kilka podstawowych problemów tak założeń, jak i toczącej się debaty.

 
Wysłane przez dział Stanowiska data 16 wrzesień 2013

Prezentujemy stanowisko Izby Wydawców Prasy i Stowarzyszenia Wydawców REPROPOL z dnia 30.06.2013 dotyczące tzw. małej nowelizacji prawa autorskiego wysłane do Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 1.07.2013 r.

 
Otwarta debata nad otwartymi zasobami  
Wysłane przez dział Prasa data 16 wrzesień 2013

„Nawet w raju niektóre sposoby wykorzystania jabłek miały swoją cenę”. Ironiczny komentarz, jaki podczas ostatniej „Debaty pod Królami” (poniedziałek 4 lutego) wygłosił Karol Kościński, dyrektor Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów MKiDN nawiązywał bezpośrednio do bałamutnej animacji promującej pomysł otwarcia zasobów publicznych kultury, którą Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zamieściło na swej stronie internetowej.

Propozycja kolejnej ustawy uderzającej w twórców wzbudziła niemałe poruszenie i zmobilizowała środowisko. Nic dziwnego zatem, że debacie zorganizowanej przez Stowarzyszenie przysłuchiwało się niemal stu gości – kompozytorów, librecistów, autorów prac wizualnych, pisarzy, także członków innych stowarzyszeń, studentów wydziałów prawa, dziennikarzy.

 

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych Stowarzyszenie Filmowców Polskich Polska Izba Książki Legalna Kultura Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska

Jesteś tutaj: Start Dla dociekliwych Serwis opinii