Jesteś tutaj: Start Dla dociekliwych Serwis opinii
Wysłane przez dział Stanowiska data 15 sierpień 2013

Prezentujemy opinię Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych z dnia 30.01.2013  przedstawioną w konsultacjach społecznych do projektu założeń projektu ustawy o otwartych zasobach publicznych. Opinia wraz z załącznikiem uwag do testu regulacyjnego - w ramach konsultacji społecznych - została wysłana do wiadomości Michała Boniego (MAiC), Bogdana Zdrojewskiego (MKiDN), Jana Dworaka (KRRiT).

 
Wysłane przez dział Stanowiska data 15 sierpień 2013

Publikujemy oświadczenie Stowarzyszenia Dystrybutorów Programów Telewizyjnych SYGNAŁ dotyczące planowanych zmian Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 5 marca 2013 r.

 
Wysłane przez dział Stanowiska data 14 sierpień 2013

Twórcy mają wpisaną spontaniczność w geny. Trudno jednak histerią nazwać negatywną ocenę założeń projektu ustawy o otwartych zasobach publicznych, wyrażoną jednocześnie przez związki twórcze, izby gospodarcze przemysłów kultury, instytucje kultury, przedsiębiorców kultury, organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, wybitnych prawników, informatyków, a także przez dużą grupę najznamienitszych polskich twórców, artystów wykonawców, producentów. Ocenę wyrażoną w merytorycznych odpowiedziach przekazanych na adres Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w większości przypadków konsultowaną z ekspertami.

 
Wysłane przez dział Stanowiska data 05 sierpień 2013

Prezentujemy pismo przedstawicieli środowisk twórczych dotyczące Kongresu Wolności w Internecie, który odbył się w dniu 5 marca 2012 r. w Warszawie, do Ministra Administracji i Cyfryzacji Michała Boniego z dnia 8 marca 2012 r. Pismo zostało także przekazane na ręce Bronisława Komorowskiego, Prezydenta RP, Donalda Tuska, Premiera RP, Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 
Wysłane przez dział Stanowiska data 15 lipiec 2013

Publikujemy stanowisko Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych w sprawie projektu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE) z dnia 31.07.2012 r. Pismo zostało skierowane do Michała Boniego, Ministra Administracji i Cyfryzacji.

 

Publikujemy oświadczenie Stowarzyszenia Dystrybutorów Programów Telewizyjnych SYGNAŁ dotyczące ochrony praw własności intelektualnej na rynku płatnych telewizji w 2012 roku z dnia 13 lutego 2013 r.

 

Publikujemy oświadczenie Stowarzyszenia Dystrybutorów Programów Telewizyjnych SYGNAŁ wobec sporu pomiędzy Polską Izbą Książki a portalem Chomikuj.pl z dnia 20 marca 2013 r.

 
Wysłane przez dział Stanowiska data 11 lipiec 2013

Prezentujemy stanowisko Izby Wydawców Prasy i Stowarzyszenia Wydawców REPROPOL z dnia 30.04.2013 wobec zaproponowanych przez MKiDN regulacji prawnych do projektu założeń do ustawy o dziełach osieroconych oraz dziełach niedostępnych w handlu.

 
Wysłane przez dział Stanowiska data 11 lipiec 2013

Prezentujemy stanowisko Izby Wydawców Prasy i Stowarzyszenia Wydawców REPROPOL z dnia 18.01.2013 r. w sprawie projektu założeń do ustawy o otwartych zasobach przedłożonego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

 
Wysłane przez dział Stanowiska data 11 lipiec 2013

Prezentujemy stanowisko Izby Wydawców Prasy dotyczące ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE) wysłane do p. Jacka Rostowskiego, Wicepremiera, Ministra Finansów w dniu 25.02.2013.

 
Wysłane przez dział Stanowiska data 11 lipiec 2013

Prezentujemy stanowisko Izby Wydawców Prasy dotyczące nowelizacji prawa prasowego wysłane do p. Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej, Przewodniczącej Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz do wiadomości p. Piotra Żuchowskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 10.10.2012 r.

 
Wysłane przez dział Stanowiska data 24 czerwiec 2013

W gorącej dyskusji wokół prawa autorskiego toczącej się nie tylko w Polsce i w Unii Europejskiej, nikt nie podważa tezy, że rozwój kultury, nauki i edukacji jest możliwy tylko w warunkach poszanowania własności intelektualnej i z zachowaniem wolnej konkurencji na rynku. Twórca ma – i powinien mieć – pełne prawo do rozporządzania swoim dziełem. Nie można pozbawiać go ani ograniczać jego możliwości wynagradzania za pracę twórczą. Nie można także ograniczać jego decyzji o udostępnieniu dzieła za darmo. Decyzja taka musi być decyzją wolną i niezależną. To fundament innowacji, kreacji i rozwoju każdego społeczeństwa.

 

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych Stowarzyszenie Filmowców Polskich Polska Izba Książki Legalna Kultura Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska

Jesteś tutaj: Start Dla dociekliwych Serwis opinii