Czym jest utwór?

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci (art. 1 ustawy). Co należy rozumieć pod pojęciem ustalenia? Otóż nic innego, jak wyrażenie – przeniesienie pomysłu ze sfery myśli do świata realnego. Nie musi to być od razu wykonywanie i tworzenie czegoś w ostatecznej formie, ale wystarczy np. tylko opowiedzieć komuś o koncepcji, coś napisać, wygłosić, streścić, naszkicować, itp.

Co istotne, o tym, czy coś można uznać za utwór, nie decyduje ani  sposób wyrażenia ani przeznaczenie, ani jego wartość. Zarówno więc jakiś wybitny tekst, wyrafinowany model, przeurocze malowidło czy wykwintna złota biżuteria, jak też kicz, banalny dowcip czy kolorowe kulki farby rozbryzgane na ścianie mogą stanowić utwór. Pojęcie utworu jest zatem bardzo szerokie, a ustawa wymienia zaledwie kilka przykładów – mówi się np. o utworach wrażonych słowem, plastycznych, fotograficznych, muzycznych, filmowych… Z całą pewnością utworami będą też różnego rodzaju teksty i artykuły dziennikarskie, reportaże, komiksy, ilustracje, zdjęcia, grafiki, wiersze, opowiadania (i to nie tylko ich sama treść i zawartość, ale także układ w gazecie, czasopiśmie czy na stronie internetowej – tzw. layout).

Istotnym jest, by było to rzeczywiście stworzone przez was samych – jeśli bowiem skorzystacie z dorobku innych i dokonacie tzw. opracowania cudzego utworu, to choć będzie to wasz utwór korzystać z niego będzie mogli tylko i wyłącznie za zgodą twórcy dzieła, które wykorzystaliście. Lepiej zatem tworzyć coś samemu…

Źródło: Izba Wydawców Prasy
Redakcja tekstu, skróty: Kreatywnapolska.pl
Przedruk za zgodą: Izby Wydawców Prasy

Prawie wszystko o Prawie Autorskim

Kreatywna Polska zaprasza do wysłuchania audycji z cyklu „MASZ PRAWO WIEDZIEĆ”

Prawie wszystko o Prawie Autorskim

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych Stowarzyszenie Filmowców Polskich Polska Izba Książki Legalna Kultura Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska