Jesteś tutaj: Start Dla wszystkich Niezbędnik ABC prawa autorskiego (poziom podstawowy) Czego dotyczy ochrona prawa autorskiego? Ile trwa?

Czego dotyczy ochrona prawa autorskiego? Ile trwa?

Ochrona prawnoautorska jest dwojakiego rodzaju i wynika z dwóch rodzajów praw autorskich – prawa autorskiego osobistego i autorskiego prawa majątkowego. To pierwsze prawo (art. 16 ustawy) chroni tzw. więź osobistą twórcy do utworu a – praktycznie rzecz ujmując – pozwala twórcy na podpisanie utworu swoim nazwiskiem czy pseudonimem albo na udostępnieniu go anonimowo, chroni nienaruszalność treści i formy utworu, pozwala na zadecydowaniu o jego pierwszym rozpowszechnieniu, uprawnia do sprawowania nadzoru nad sposobem wykorzystania.  Autorskie prawo majątkowe natomiast (art. 17) – jak sama nazwa wskazuje – ma wymiar majątkowy, gdyż twórcy przysługuje (poza pewnymi wyjątkami) wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim oraz do wynagrodzenia za korzystanie z niego.

Co istotne – autorskie prawa osobiste są wieczne i niezbywalne, majątkowe zaś – ograniczone w czasie i zbywalne. Pierwsze są zatem na zawsze i nie można ich sprzedać, drugie – trwają 70 lat od śmierci twórcy (art. 36 ustawy) i jak najbardziej można je „przekazać za drobną opłatą”.

Ważnym jest jeszcze to, iż prawa autorskie mają charakter bezwzględny – generalnie korzystać z utworu można tylko i wyłącznie za zgodą twórcy lub innego uprawnionego, na którego przeniesiono autorskie prawa majątkowe. Zgoda ta nie jest potrzebna, jeśli działamy w ramach tzw. dozwolonego użytku. Takie sytuacje są jednak wyjątkami od tej generalnej zasady i dlatego muszą być interpretowane ściśle a nie rozszerzająco…

Źródło: Izba Wydawców Prasy
Redakcja tekstu, skróty, tytuł: Kreatywnapolska.pl
Przedruk za zgodą: Izby Wydawców Prasy

Prawie wszystko o Prawie Autorskim

Kreatywna Polska zaprasza do wysłuchania audycji z cyklu „MASZ PRAWO WIEDZIEĆ”

Prawie wszystko o Prawie Autorskim

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych Stowarzyszenie Filmowców Polskich Polska Izba Książki Legalna Kultura Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska

Jesteś tutaj: Start Dla wszystkich Niezbędnik ABC prawa autorskiego (poziom podstawowy) Czego dotyczy ochrona prawa autorskiego? Ile trwa?