Jesteś tutaj: Start Dla wszystkich Niezbędnik ABC prawa autorskiego (poziom podstawowy) Czy umowy międzynarodowe mają znaczenie skoro mamy polską ustawę?

Czy umowy międzynarodowe mają znaczenie skoro mamy polską ustawę?

Często zapewne zastanawiacie się, czy jeżeli poznacie już dokładnie polską ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to – stosując się do jej zapisów – będziecie z całą pewnością działać zgodnie z prawem. Tak będzie, ale tylko wtedy, gdy z ustawą rzeczywiście będziecie „za pan brat” i nie zapomnicie o art. 7 ustawy. Zgodnie z nim, gdy umowy międzynarodowe, których Polska jest stroną, przewidują silniejszą ochronę pewnych utworów (silniejszą niż wynika to z polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) należy stosować przepisy tych umów.

Regulacja ta dotyczy nieopublikowanych utworów obywateli polskich, utworów opublikowanych po raz pierwszy lub równocześnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz utworów opublikowanych po raz pierwszy nieważne gdzie, ale w języku polskim. Jeśli chodzi o pojęcia „opublikowany”, „równocześnie opublikowany” to zajrzeć musimy do art. 6 ustawy, bo pojęcia te moją inne znaczenie, niż rozumiane potocznie. Ciekawskim proponujemy przeczytać ten przepis.

Jasnym jest zatem, iż znajomość tylko i wyłącznie polskiej ustawy wcale nie daje gwarancji, że wiemy już wszystko i możemy spokojnie i zgodnie z prawem korzystać z utworów. Tak to już, niestety, jest.

Aby uzyskać jako taką pewność o działaniu w zgodzie z prawem trzeba jeszcze uwzględnić Konwencję berneńską o ochronie dzieł literackich i artystycznych, Powszechną konwencję o prawie autorskim i regulacje międzynarodowe, w tym w szczególności Dyrektywę w sprawie harmonizacji niektórych aspektów prawa autorskiego i praw pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (nr 2001/29/WE). Ze znalezieniem tych tekstów nie ma problemu – są powszechnie dostępne w sieci.

Źródło: Izba Wydawców Prasy
Redakcja tekstu, skróty: Kreatywnapolska.pl
Przedruk za zgodą: Izby Wydawców Prasy

Prawie wszystko o Prawie Autorskim

Kreatywna Polska zaprasza do wysłuchania audycji z cyklu „MASZ PRAWO WIEDZIEĆ”

Prawie wszystko o Prawie Autorskim

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych Stowarzyszenie Filmowców Polskich Polska Izba Książki Legalna Kultura Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska

Jesteś tutaj: Start Dla wszystkich Niezbędnik ABC prawa autorskiego (poziom podstawowy) Czy umowy międzynarodowe mają znaczenie skoro mamy polską ustawę?