Jesteś tutaj: Start Dla wszystkich Niezbędnik ABC prawa autorskiego (poziom podstawowy) Czy precyzyjnie podane źródło jest obowiązkowe?

Czy precyzyjnie podane źródło jest obowiązkowe?

„Dozwolony użytek” nie zawsze jest dozwolony, gdyż podlega konkretnym ograniczeniom, które uregulowane są w ustawie. W szczególności zwrócić należy uwagę na art. 35 (o czym już pisaliśmy). Istotny w tym względzie jest także art. 34. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, „wolno korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła”, przy czym „podanie twórcy i źródła powinno uwzględniać istniejące możliwości”.

I tu rysuje się pewna negatywna praktyka – niektóre serwisy internetowe podają źródło artykułów (np. źródło: „Gazeta Wyborcza” lub materiał źródłowy: „Rzeczpospolita”) z odesłaniem do utworu (linkiem), ale nie podają imienia i nazwiska twórcy publikowanego tekstu. Pojawia się zatem pytanie, czy zapisane w ustawie „istniejące możliwości” uniemożliwiają podanie twórcy, czy też nie? Wydaje się, że skoro można podać źródło, to istnieją też techniczne możliwości, aby przy wykorzystywanym utworze (artykule) bądź jego fragmencie zamieścić także nazwisko twórcy. A w takim razie – praktyka stosowana przez takie serwisy stanowi naruszenie art. 34 ustawy, a co za tym idzie serwis taki w żadnym wypadku nie może powoływać się na działanie w ramach dozwolonego użytku publicznego.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, iż – nawet spełnienie ww. obowiązku, jak i poszanowanie przepisu art. 35 ustawy – nie oznacza wcale, że możemy korzystać z utworu bezpłatnie. Wprawdzie zgoda uprawnionego nie będzie wymagana, to jednak z mocy prawa należne będzie twórcy lub innemu uprawnionemu stosowne wynagrodzenie. O tym mówi art. 34 ustawy.

Źródło: Izba Wydawców Prasy
Redakcja tekstu, skróty, tytuł: Kreatywnapolska.pl
Przedruk za zgodą: Izby Wydawców Prasy

Prawie wszystko o Prawie Autorskim

Kreatywna Polska zaprasza do wysłuchania audycji z cyklu „MASZ PRAWO WIEDZIEĆ”

Prawie wszystko o Prawie Autorskim

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych Stowarzyszenie Filmowców Polskich Polska Izba Książki Legalna Kultura Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska

Jesteś tutaj: Start Dla wszystkich Niezbędnik ABC prawa autorskiego (poziom podstawowy) Czy precyzyjnie podane źródło jest obowiązkowe?