I KONFERENCJA KP  
Wysłane przez dział Flickr

Kreatywna Polska posted a photo:

I KONFERENCJA KP

Włodzimierz Albin - prezes Polskiej Izby Książki

 
Strona 3 z 3

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych Stowarzyszenie Filmowców Polskich Polska Izba Książki Legalna Kultura Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska