Jesteś tutaj: Start Stowarzyszenie Kreatywna Polska Stowarzyszenie Kreatywna Polska

Stowarzyszenie Kreatywna Polska

Stowarzyszenie Kreatywna Polska działa na rzecz rozwoju i ochrony polskiej kultury i nauki, twórczości i innowacyjności. Jego celem jest upowszechnianie i zapewnienie równego dostępu do dóbr kultury, ochrona praw moralnych i materialnych wynikających z działalności twórczej w tym naukowej, artystycznej, literackiej, publicystycznej czy innowacyjnej.

Stowarzyszenie promuje kreatywność i innowacyjność jako najskuteczniejszych sposobów budowania nowoczesnego społeczeństwa i nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy, uczestniczy w działaniach związanych z procesem stanowienia prawa i podejmowania decyzji wpływających na sytuację i możliwości działania twórców i naukowców, a także na kształt polskiego przemysłu kreatywnego i innowacyjnego. Organizuje inicjatywy mające na celu dialog z opinią publiczną oraz swoją działalnością przyczynia się do edukacji kulturowej, naukowej i medialnej.

Stowarzyszenie Kreatywna Polska jest reprezentacją różnych środowisk kreatywnych i innowacyjnych tj. twórców, naukowców, wydawców, producentów i przedsiębiorców z przemysłu kreatywnego i innowacyjnego wobec instytucji państwa, samorządu, organizacji pozarządowych i osób fizycznych.

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych Stowarzyszenie Filmowców Polskich Polska Izba Książki Legalna Kultura Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska

Jesteś tutaj: Start Stowarzyszenie Kreatywna Polska Stowarzyszenie Kreatywna Polska