Jesteś tutaj: Start Źródła kultury on-line książki

Ten największy producent audiobooków w Polsce umożliwia nie tylko ich płatne pobieranie ze strony internetowej, ale także poprzez mobilne aplikacje na smartfony. Książki audio w formacie mp3 czytane są przez najlepszych polskich aktorów, m.in. Annę Seniuk, Andrzeja Chyrę, Andrzeja Ferenca, Jerzego Stuhra. Znajdziemy tu nowości, premiery bestsellerów i pozycje ekskluzywne, dostępne tylko w Audiotece.

Biblioteka Literatury Polskiej w Internecie to projekt naukowo-badawczy Uniwersytetu Gdańskiego (Katedra Kulturoznawstwa, Wydział Filologiczny). Program biblioteki realizowany jest w ramach projektu UNESCO "Biblioteka wirtualna klasycznych tekstów literatury świata". Biblioteka Literatury Polskiej zawiera arcydzieła literatury polskiej, literaturę Pomorza Gdańskiego oraz materiały związane z kulturą regionu.

Czytelnia Opoka to wirtualna biblioteka katolickiego serwisu Opoka.org.pl, która zawiera ponad 5 tys. tekstów z zakresu teologii, filozofii i innych nauk. Materiały zgromadzone w czytelni można wyszukiwać Według autorów, tematów (w tym zgodnych z katalogiem UKSW) czy dziedzin. Poza katalogiem tekstowym dla użytkowników przygotowano też bibliotekę plików audio, wideo i fotografii. 

Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC) jest serwisem internetowym gromadzącym i udostępniającym informacje o dostępnych on-line zbiorach polskich instytucji nauki i kultury. Jest to w sumie ponad milion różnorodnych, wartościowych obiektów cyfrowych dostępnych on-line. Operatorem Federacji Bibliotek Cyfrowych sieci PIONIER jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Największa w Polsce czytelnia on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim. Serwis ibuk.pl umożliwia przeglądanie bazy książek, wyszukiwanie, zakup dostępu do wybranej pozycji, śledzenie historii swoich dostępów i zamówień, sterowanie korespondencją elektroniczną, czytanie kupionych pozycji, a także wydruk określonej liczby stron. Serwis prowadzi Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.

Literatura.net.pl to wirtualny księgozbiór, w którym książki dostępne są w formie elektronicznej (do pobrania na dysk w formacie PDF). Port Wydawniczy w 2013 roku oferował ponad 1000 tytułów wydawnictw nowych i klasycznych - z kanonu literatury polskiej i powszechnej. Część pozycji dostępnych jest płatnie (w abonamencie, który umożliwia pobranie wszystkich książek ze zbiorów).

Naukowa Biblioteka Audiowizualna to pierwsza w Polsce cyfrowa biblioteka prac naukowych z dziedziny filmu i kultury audiowizualnej. Teksty udostępnione za wiedzą autorów całkowicie legalnie i bezpłatnie można czytać na stronie serwisu Audiowizualni.pl. Prace w Naukowej Bibliotece Audiowizualnej obejmują tematy tak różnorodne jak amerykańskie kino niezależne, teoria filmu, produkcja telewizyjna, product placement, technologia 3D, najnowsze polskie kino czy polski czy europejski przemysł filmowy.

Cyfrowa kolekcja książek udostępnionych publicznie przez polskich naukowców. Jego twórcy chcą z pomocą nowych technologii zwiększyć dostępność publikacji naukowych. Serwis obejmuje pozycje z różnych obszarów, np.  kulturoznawstwa, socjologii, psychologii, historii sztuki, filologii. Projekt Otwórz książkę jest prowadzony przez Centrum Otwartej Nauki, działające w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW). Partnerem instytucjonalnym projektu jest Muzeum Historii Polski.

Polska Biblioteka Internetowa to jeden z filarów Programu Powszechnej Edukacji Informatycznej. Jej celem jest wyrównanie szans dostępu do różnorodnych publikacji wydanych dotychczas w języku polskim. PBI ma pomóc osobom z małych miejscowości czy wsi, gdzie nie ma bibliotek lub ze względu na niewielkie zakupy biblioteczne czy ogromny popyt na często pojedyncze egzemplarze czytelnicy mają ograniczony dostęp do zdobyczy literatury. Twórcy PBI zapowiadają, że istotnym aspektem działania biblioteki będzie także "gromadzenie i przetwarzanie w odpowiednie formy użytkowe publikacji dla osób niewidomych, przy wykorzystaniu już istniejących stanowisk komputerowych w bibliotekach akademickich oraz założeniu konsekwentnego rozbudowywania ich sieci w całym kraju".

Staropolska On-Line to serwis naukowo-edukacyjny i biblioteka tekstów staropolskiego piśmiennictwa istniejąca od 2000 roku. Zawiera teksty z okresu średniowiecza, renesansu i baroku, materiały o dawnej literaturze polskiej w kontekście dziedzictwa kultury europejskiej a także pomoce naukowe dotyczące lektur szkolnych i zagadnień egzaminacyjnych. Co istotne serwis to inicjatywa i własność całkowicie prywatna o niekomercyjnym charakterze.

Strona 1 z 2

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych Stowarzyszenie Filmowców Polskich Polska Izba Książki Legalna Kultura Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska