Jesteś tutaj: Start Źródła kultury on-line media (prasa artystyczna, naukowa)

Magazyn "Academia" PAN jest multidyscyplinarnym pismem popularno-naukowym prezentującym najważniejsze osiągnięcia, odkrycia i sylwetki polskich naukowców. Artykuły pisane są przystępnym językiem i ukazują się w tematycznych działach - nauki biologiczne, nauki humanistyczne, nauki ścisłe, nauki o Ziemi. Każdy numer "Academii" ma swój temat przewodni, który w każdym z działów jest inaczej interpretowany, przykładowe tematy to "Struktura", "Starość", "Tożsamość", "Liczby", "Sukces", "Konflikt".

"Acta Humana" to czasopismo Naukowe Doktorantów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Publikowane w nim są artykuły naukowe, recenzje oraz sprawozdania doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS, doktorantów innych placówek akademickich i naukowych z kraju i zagranicy oraz pracowników naukowych.

"Adeptus. Pismo humanistów" to pismo naukowe promujące osiągnięcia doktorantów i młodych doktorów. Jego numery nie są tematyczne, zawierają niepowiązane ze sobą artykuły związane z szeroko pojętymi naukami humanistycznymi i społecznymi.

Miesięcznik literacki "Akant" udostępnia w Internecie pełną zawartość swoich numerów w specjalnym serwisie otwartym dla wszystkich. Nie oferuje możliwości pobrania pisma na dysk, ale czytelnicy mogą bezpłatnie korzystać z obszernego archiwum. "Akant" jest wydawane w Bydgoszczy przez Instytut Wydawniczy Świadectwo. Każdy numer pisma zawiera działy poświęcone prozie, poezji, felietonom, recenzjom i satyrze.

"Annual Report" to najważniejsze anglojęzyczne pismo Polskiej Akademii Nauk. Ukazuje się od 2008 roku.

Kwartalnik "Aspekty" jest wydawany przez Studenckie Koło Kulturoznawcze przy Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. W Radzie Naukowej pisma zasiadają z ramienia UW dr hab. Paweł Rodak, dr hab. Paweł Majewski, dr Iwona Kurz, dr Roman Chymkowski oraz z ramienia Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Ewa Kosowska.

BE Magazyn to pismo zajmujące się sferami kultury i stylowi życia (w tym modzie czy designowi), ukazujące się w wersji papierowej oraz cyfrowej. Zawiera wywiady, recenzje, felietony, relacje czy sylwetki osób/twórców, którzy wywierają istotny wpływ na rozwój wybranych dziedzin.

Kwartalnik artystyczny "Bliza" to pismo wydawane przez Centrum Kultury w Gdyni (wydawcą indywidualnym jest Leszek Kopeć). Tytuł ukazuje się od 2009 roku. Redakcja "Blizy" włącza się także w animowanie środowiska artystycznego, np. wraz z pierwszym numerem ruszyła Scena Literacka "Blizy" w Bohema Jazz Club w Gdyni. "Bliza" to także audioteka, ambicją redakcji jest stworzenie serii audiobooków czytanych przez samych autorów (płyty CD dołączane są do papierowych numerów pisma).

BookUp! to magazyn literacki poświęcony książkom i kulturze, znajdują się w nim zapowiedzi i nowości książkowe, prezentacje filmów będących ekranizacjami literackimi, przybliżenia sylwetek autorów książek i inne materiały problemowe związane z rynkiem księgarskim. Wydawcą pisma są Woblink i portal Lubimyczytac.pl.

"Consensus – Studenckie Zeszyty Naukowe" to pismo naukowe Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukazują się tutaj artykuły naukowe, recenzje, sprawozdania i polemiki związane z aktualnymi wydarzeniami pisane przez studentów.

Strona 1 z 4

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych Stowarzyszenie Filmowców Polskich Polska Izba Książki Legalna Kultura Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska

Jesteś tutaj: Start Źródła kultury on-line media (prasa artystyczna, naukowa)